Konfiguracja konta Agency Pro

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019

Aby skonfigurować konto Agency Pro, skorzystaj z naszego konfiguratora on-line.

Tutaj znajdziesz rozszerzony opis poszczególnych kroków.

I. Domeny i SSL

Do prawidłowego działania konta Agency Pro niezbędne są cztery dedykowane subdomeny:

  1. Subdomena przeznaczona do działania platformy.
  2. Subdomena przeznaczona do działania edytora.
  3. Subdomena obsługująca przekierowania w przypadku używania własnych domen/subdomen). Pozwoli na ukrycie nazwy Landingi w rekordach CNAME przekierowanych domen.
  4. Subdomena do obsługi bezpłatnych certyfikatów SSL typu wildcard.

W ustawieniach DNS swojego dostawcy domeny utwórz rekordy CNAME dla czterech subdomen, zgodnie z poniższym wzorem.

1) app.example.com CNAME  -> w.landingi.com

2) editor.example.com CNAME -> w.landingi.com

3) cname.example.com CNAME -> cname.landingi.com

4) _acme-challenge.example.com CNAME -> _acme-challenge.landingi.com

Rekomendujemy instalację darmowego certyfikatu SSL Let’s Encrypt typu wildcard, który będzie obsługiwał wszystkie subdomeny dla twojej domeny *example.com.

Certyfikaty SSL są konieczne, aby używać planu Agency Pro, ponieważ nasza platforma i edytor nie będą działać na niezabezpieczonym połączeniu.

Jeśli chcesz używać własnego, certyfikatu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym i dostarcz nam plik certyfikatu SSL wraz z certyfikatem pośrednim oraz jego kluczem prywatnym.

II. Wysyłka e-maili z własnej domeny

Jeśli chcesz, aby Twój adres e-mail był widoczny jako adres nadawcy powiadomień w autoresponderze, ustaw poniższe rekordy SPF i DKIM w panelu administracyjnym swojej domeny.

Rekord SPF:

Host: example.com
Type: TXT
Value: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"

Rekord DKIM:

Host: mandrill._domainkey.example.com
Type: TXT
Value: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

W miejscu example.com wstaw adres swojej domeny.

III. Wygląd strony logowania

Możesz dostosować wygląd strony logowania, która pozwoli Twoim użytkownikom końcowym zalogować się do aplikacji oraz edytora. Aby dostosować wygląd, skorzystaj z naszego konfiguratora on-line z podglądem: prześlij nam opowiednie pliki z logiem i faviconem oraz dostosuj kolory.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nadal potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym supportem. Chętnie pomożemy.
Wyślij nam wiadomość
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Polityka prywatności.