Konfiguracja konta Agency Pro

Zaktualizowano: 14 października, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

Aby skonfigurować konto Agency Pro, skorzystaj z naszego konfiguratora on-line.

Tutaj znajdziesz rozszerzony opis poszczególnych kroków. 

I. Domeny i SSL

Do prawidłowego działania konta Agency Pro niezbędne są cztery dedykowane subdomeny:

  1. Subdomena przeznaczona do działania platformy.
  2. Subdomena przeznaczona do działania edytora.
  3. Subdomena obsługująca przekierowania w przypadku używania własnych domen/subdomen). Pozwoli na ukrycie nazwy Landingi w rekordach CNAME przekierowanych domen.
  4. Subdomena do obsługi bezpłatnych certyfikatów SSL typu wildcard.
  5. Subdomena konieczna do celów ogólno-technicznych, np. prawidłowego działania lightboksów.

W ustawieniach DNS swojego dostawcy domeny utwórz rekordy CNAME dla pięciu subdomen, zgodnie z poniższym wzorem:

1) app.example.com CNAME  -> w.landingi.com  
2) editor.example.com CNAME -> w.landingi.com  
3) cname.example.com CNAME -> cname.landingi.com  
4) _acme-challenge.example.com CNAME -> _acme-challenge.landingi.com
5) landingi.example.com CNAME -> w.landingi.com

Rekomendujemy instalację darmowego certyfikatu SSL Let’s Encrypt typu wildcard, który będzie obsługiwał wszystkie subdomeny dla twojej domeny *example.com.

Certyfikaty SSL są konieczne, aby używać planu Agency Pro, ponieważ nasza platforma i edytor nie będą działać na niezabezpieczonym połączeniu.

Jeśli chcesz używać własnego, certyfikatu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym i dostarcz nam plik certyfikatu SSL wraz z certyfikatem pośrednim oraz jego kluczem prywatnym.

II. Wysyłka e-maili z własnej domeny

Jeśli chcesz, aby Twój adres e-mail był widoczny jako adres nadawcy powiadomień w autoresponderze, ustaw poniższe rekordy SPF i DKIM w panelu administracyjnym swojej domeny.

Rekord SPF:

Name: example.com 
Type: TXT 
Value: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"

Rekord DKIM:

Name: mandrill._domainkey.example.com 
Type: TXT 
Value: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

W miejscu example.com wstaw adres swojej domeny.

III. Wygląd strony logowania

Możesz dostosować wygląd strony logowania, która pozwoli Twoim użytkownikom końcowym zalogować się do aplikacji oraz edytora. Aby dostosować wygląd, skorzystaj z naszego konfiguratora on-line z podglądem: prześlij nam opowiednie pliki z logiem i faviconem oraz dostosuj kolory.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?