Wysyłanie autorespondera z własnej domeny (rekordy SPF, DKIM)

Zaktualizowano: 15 lutego, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

Ta opcja dostępna jest tylko dla planu Agency

Aby Twój adres widniał jako nadawca wiadomości wysyłanych przez autoresponder, musisz zweryfikować swoją domenę i adres e-mail.

W tym celu dodaj poniższe rekordy SPF i DKIM  w swoim panelu administracyjnym domeny. Te rekordy umożliwią naszemu serwerowi wysyłanie wiadomości w imieniu skrzynki pocztowej klienta.

Jak dodać rekordy do panelu administracyjnego domeny

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego u swojego dostawcy domen.

2. Dodaj poniższy rekord SPF do konfiguracji swojej domeny:

Host: example.com Type: TXT Value: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all" 

W miejscu, gdzie znajduje się example.com podaj domenę, z której będą wysyłane maile.

3. Dodaj poniższy rekord DKIM do konfiguracji swojej domeny:

Host: mandrill._domainkey.example.com Type: TXT Value: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

4. Skontaktuj się z naszą pomocą techniczną i daj znać, że rekordy zostały dodane. Zweryfikujemy rekordy SPF i DKIM i odblokujemy Twoją domenę.

Po poprawnej weryfikacji Twój adres e-mail będzie widniał jako nadawca autorespondera wysyłanego z platformy Landingi.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?