Integracja z Przelewy24

Zaktualizowano: 3 listopada, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

Przelewy24 to system płatności internetowych. Aby zintegrować swój landing page z Przelewy24, wystarczy, że dodasz odpowiednie atrybuty do pól w formularzu oraz wkleisz dodatkowy kod Javascript.

Pobierz kod CRC i id-sprzedawcy z Przelewy24

1. Zaloguj się do swojego konta Przelewy24.

2. Przejdź do zakładki Moje Dane i skopiuj kod CRC oraz id-sprzedawcy – będą Ci potrzebne w dalszym kroku.

Skonfiguruj formularz i dodaj kod JavaScript w Landingi

1. Przejdź do platformy Landingi i edycji wybranego landing page’a.

2. Stwórz formularz i przejdź do ustawień.

3. Dodaj nowe elementy. Cztery pierwsze elementy to ukryte pola wymagane, reszta jest opcjonalna. Nazwę atrybutu znajdziesz klikając w Dodatkowe opcje.

W polu nazwa atrybutu wklej wartości podane poniżej. W polu value wklej wartość dla danego atrybutu. Na przykład, jeżeli Twoje ID sprzedawcy to 123, to pola powinny być wypełnione tak jak na poniższym przykładzie: 

 • z24_id_sprzedawcy (pole ukryte, wymagane);
 • z24_crc (pole ukryte, wymagane);
 • z24_kwota (pole ukryte, kwota płatności w groszach, wymagane); TUTAJ przeczytasz jak podawać kwotę
 • z24_nazwa (pole ukryte, tytuł przelewu, wymagane);
 • k24_nazwa (imię, nazwisko, nazwa);
 • k24_ulica (dane adresowe);
 • k24_numer_dom (dane adresowe);
 • k24_kod (dane adresowe);
 • k24_miasto (dane adresowe);
 • k24_telefon (dane kontaktowe);
 • k24_email (dane kontaktowe);
 • k24_nip (jeśli chcesz wystawić fakturę);
 • z24_opis (pole ukryte, opcjonalne);
 • z24_return_url (pole ukryte, opcjonalne) – dotyczy adresu URL, na który powróci użytkownik po dokonaniu płatności.

4. Zapisz zmiany.

5. Teraz dodaj kod JavaScript.

Wejdź w Dashboard > kody Javascript tego landing page’a i kliknij Dodaj skrypt

Do zakładki kody JavaScript możesz przejść także z poziomu edytora wybranego landing page’a.

6. Skopiuj poniższy kod JavaScript. 

<script>
 (function () {
   function convertToIso (string) {
    return string
     .replace(/Ą/g, '%A1')
     .replace(/ą/g, '%B1')
     .replace(/Ć/g, '%C6')
     .replace(/ć/g, '%E6')
     .replace(/Ę/g, '%CA')
     .replace(/ę/g, '%EA')
     .replace(/Ł/g, '%A3')
     .replace(/ł/g, '%B3')
     .replace(/Ń/g, '%D1')
     .replace(/ń/g, '%F1')
     .replace(/Ó/g, '%D3')
     .replace(/ó/g, '%F3')
     .replace(/Ś/g, '%A6')
     .replace(/ś/g, '%B6')
     .replace(/Ż/g, '%AF')
     .replace(/Ź/g, '%AC')
     .replace(/ż/g, '%BF')
     .replace(/ź/g, '%BC')
     .replace(/\:/g, '%3A')
     .replace(/\,/g, '%2C')
     .replace(/\?/g, '%3F')
     .replace(/\!/g, '%21')
     .replace(/\;/g, '%3B')
     .replace(/\:/g, '%3A')
     .replace(/\@/g, '%40')
     .replace(/\#/g, '%23')
     .replace(/\$/g, '%24')
     .replace(/\^/g, '%5E')
     .replace(/\(/g, '%28')
     .replace(/\)/g, '%29')
     .replace(/\[/g, '%5B')
     .replace(/\]/g, '%5D')
     .replace(/\{/g, '%7B')
     .replace(/\}/g, '%7D')
     .replace(/\ /g, '+')
     .replace(/\*/g, '%2A')
     .replace(/\//g, '%2F')
   }
   var conversionParams = $.param(conversion);
   var url = 'https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?' + convertToIso(decodeURIComponent(conversionParams));
   console.log(url)
   if (!conversion.pobranie) {
     window.location.href = url;
   }
 })(); 
</script>

7. Wpisz nazwę kodu (1). Wklej skopiowany kod (2) i wybierz pozycję Body – na dole (3). Następnie wybierz Strona po konwersji (4) i kliknij w Dodaj.

8. Wypełnij testowo formularz na swoim landing page'u i zobacz, czy zostałeś prawidłowo przekierowany na stronę płatności.

Od teraz Twój landing page jest zintegrowany z systemem płatności Przelewy24.

Format zapisywania kwot

Kwota dla atrybutu z24_kwota musi być podana w groszach. Np. jeżeli cena Twojego produktu to 1 zł, w polu value wpisz 100, jeżeli cena produktu to 20 zł, to wpisz 2000, itd.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?