Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Zleć projekt landing page’a lub import istniejącej strony z innej platformy do Landingi

Home Blog Czym jest optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)? Szczegółowy przewodnik

Czym jest optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)? Szczegółowy przewodnik

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO) to kluczowa technologia zwiększania marketingowej wydajności witryny poprzez zwiększenie liczby użytkowników, którzy wykonają na niej pożądane działanie, np. dokonają zakupu, zapisu na formularz, itd. Poznaj najlepsze praktyki, narzędzia i strategie potrzebne do zwiększenia konwersji. Naucz się analizować ruch, efektywnie korzystać z testów A/B i wdrażać zmiany, które prowadzą do lepszych współczynników konwersji.
SPIS TREŚCI

U podstaw CRO leży sztuka i umiejętność ulepszania witryny i jej elementów w celu zwiększenia odsetka odwiedzających, którzy wykonują pożądane działanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera czy wypełnienie formularza kontaktowego, optymalizacja współczynnika konwersji koncentruje się na przekształceniu biernych odwiedzających witrynę w aktywnych uczestników. Ale to coś więcej niż tylko taktyka; to ciągły proces uczenia się, testowania i doskonalenia.

W tym artykule omówimy elementy optymalizacji konwersji, od zrozumienia odbiorców i ich zachowań po wdrażanie testów A/B i analizowanie danych. Zbadamy narzędzia i techniki, które są niezbędne do skutecznej poprawy wydajności online i przedstawimy, jak można dostosować te strategie do unikalnych potrzeb biznesowych.

Co to jest optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)?

Optymalizacja współczynnika konwersji (conversion rate optimization, CRO) to systematyczny proces zwiększania odsetka odwiedzających stronę internetową, którzy podejmują pożądane działania – czy to wypełniając formularz, stając się klientami, czy w inny sposób.

Proces ten obejmuje zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie, jakie akcje wykonują i co powstrzymuje ich przed realizacją celów.

Neil Patel, ekspert w dziedzinie marketingu cyfrowego, w swoim artykule “Conversion Rate Optimization: What It Is and 20 Tips to Increase Conversions” definiuje CRO jako strategię marketingu cyfrowego mającą na celu zwiększenie liczby odwiedzających, którzy podejmują określone działania na stronie internetowej (“a digital marketing strategy aimed at increasing the amount of visitors who take a specific action on your website”). Definicja ta podkreśla podstawowy cel marketingu digitalowego: nie tylko przyciąganie ruchu, ale również przekształcanie go w wymierne rezultaty. Podkreśla to znaczenie zarówno pozyskiwania odwiedzających, jak i skutecznego kierowania ich w stronę realizacji głównych założeń witryny.

Czym jest CRO w marketingu?

CRO w marketingu to strategie, które przekonują internautów do podjęcia określonych działań prowadzących do konwersji. Może to obejmować zmiany w taktykach marketingowych, dostosowanie treści, a nawet zmianę całego lejka sprzedaży.

Proces optymalizacji współczynnika konwersji jest integralną częścią marketingu, ponieważ bezpośrednio wpływa na skuteczność różnych działań reklamowych. Analizując dane i opinie użytkowników, marketerzy mogą podejmować świadome decyzje w celu poprawy doświadczenia użytkownika i dostosowania swoich strategii do konkretnych potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Skuteczne CRO prowadzi do wyższych wskaźników konwersji, co oznacza więcej sprzedaży, rejestracji lub innych pożądanych działań z tej samej ilości ruchu, poprawiając w ten sposób zwrot z inwestycji (ROI) w kampanie marketingowe.

Czym jest CRO w SEO?

CRO w SEO polega na uczynieniu witryny bardziej przyjazną dla użytkownika, a treści – bardziej atrakcyjnymi, aby nie tylko przyciągnąć odwiedzających za pośrednictwem wyszukiwarek, ale także zachęcić ich do konwersji po wylądowaniu na stronie.

Chociaż optymalizacja współczynnika konwersji i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) to odrębne strategie, uzupełniają się one wzajemnie, poprawiając wydajność witryny. SEO koncentruje się na zwiększeniu widoczności witryny i przyciągnięciu większego ruchu poprzez pozycjonowanie, podczas gdy CRO ma na celu przekształcenie tego ruchu w konkretne działania.

Skuteczne połączenie tych strategii może prowadzić do znacznego zwiększenia ogólnej skuteczności witryny.

Przykładowo: dobrze zoptymalizowana witryna pod kątem SEO przyciąga więcej odwiedzających, a jeśli witryna jest również zoptymalizowana pod kątem konwersji, zwiększa to prawdopodobieństwo, że odwiedzający wykonają oczekiwaną akcję. Co więcej, wyszukiwarki takie jak Google biorą pod uwagę sygnały dotyczące zachowania użytkowników (m.in. czas spędzony na stronie i współczynnik odrzuceń), na które bezpośredni wpływ ma to, jak dobrze strona jest przystosowana do osiągania konwersji.

Czym jest optymalizacja współczynnika konwersji dla strony internetowej?

W przypadku strony internetowej CRO obejmuje szereg działań – od testów A / B, ulepszeń doświadczenia użytkownika (UX), udoskonalania treści, po ulepszenia techniczne – które mają na celu zwiększenie odsetka odwiedzających, którzy realizują założony cel witryny.

Aby skutecznie wdrożyć optymalizację strony, konieczne jest przyjęcie ustrukturyzowanego podejścia. Obejmuje ono pięć z poniższych taktyk:

 1. Analiza danych: Zrozumienie aktualnej wydajności poprzez analizę danych witryny w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 2. Opinie użytkowników: Zbieranie spostrzeżeń od prawdziwych użytkowników za pomocą ankiet, formularzy i testów użyteczności, aby zrozumieć ich doświadczenia i problemy.
 3. Opracowywanie hipotez: Formułowanie hipotez – na podstawie danych i informacji zwrotnych – na temat tego, jakie zmiany mogą prowadzić do lepszych współczynników konwersji.
 4. Testowanie: Wdrażanie testów A/B lub testów wielowariantowych w celu eksperymentowania z różnymi wersjami strony, aby sprawdzić, która z nich działa lepiej pod względem konwertowania.
 5. Nauka i doskonalenie: Analizowanie wyników tych testów, wyciąganie z nich wniosków i ciągłe udoskonalanie strony internetowej, które pozwoli zoptymalizować ją pod kątem wyższych współczynników konwersji.

Dlaczego współczynnik konwersji jest ważny?

Współczynnik konwersji jest istotny, ponieważ bezpośrednio wskazuje, jak dobrze strona internetowa radzi sobie w odniesieniu do swoich głównych zadań.

Znaczenie współczynnika konwersji polega na jego zdolności do pomiaru skuteczności witryny w przekonywaniu odwiedzających do podjęcia pożądanych działań. Wysoki wskaźnik konwersji świadczy o skutecznym marketingu i designie strony, sugerując, że ludzie chcą tego, co oferujesz i są w stanie to łatwo uzyskać. Wysiłki optymalizacyjne są kluczowe również dlatego, że pomagają zidentyfikować i wyeliminować wszelkie bariery, które mogą uniemożliwić odwiedzającym konwertowanie.

Poniżej wymieniliśmy 5 głównych powodów, dla których współczynnik konwersji (CR) ma kluczowe znaczenie:

 1. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (ROI): Wyższy współczynnik konwersji prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania ruchu w witrynie i opłacalnego marketingu, zwiększając ROI.
 2. Lepsze doświadczenie użytkownika (UX): Dobre współczynniki konwersji odzwierciedlają przyjazną i dopasowaną do odbiorcy stronę internetową, zwiększając komfort użytkowania i budując zaufanie.
 3. Przewaga konkurencyjna: Wysokie wskaźniki konwersji gwarantują przewagę konkurencyjną na rynku i zapewniają wgląd w trendy i preferencje klientów.
 4. Skalowalność biznesu: Optymalizacja współczynników konwersji umożliwia zrównoważony wzrost i pewną alokację zasobów w celu skalowania działalności.
 5. Decyzje oparte na danych: Współczynniki konwersji dają wymierne wyniki w planowaniu strategicznym i wspierają kulturę ciągłego doskonalenia i optymalizacji wydajności.

CR to nie tylko liczba; to odzwierciedlenie tego, jak dobrze firma rozumie i spełnia potrzeby swoich klientów. Wysoki współczynnik konwersji wskazuje na skuteczną, zorientowaną na odbiorcę strategię biznesową i jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu, rentowności i długoterminowego sukcesu.

Jak obliczyć współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji (CR) oblicza się, dzieląc liczbę konwersji przez całkowitą liczbę odwiedzających witrynę i mnożąc wynik przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

Wzór na obliczenie współczynnika konwersji to:

CR (%)=(Liczba konwersjiLiczba odwiedzających)×100%Przykład: jeśli witryna odnotowała 500 konwersji i 10 000 odwiedzających w zeszłym miesiącu, współczynnik konwersji wyniósłby 500 / 10 000 * 100% = 5%.

Współczynnik konwersji na poziomie 5% oznacza, że na każdych 100 odwiedzających pięciu podjęło działanie zdefiniowane jako konwersję. Wskaźnik ten służy do oceny skuteczności witryny i działań marketingowych w zakresie angażowania i przekonywania odwiedzających.

Ważne jest, aby regularnie obliczać i monitorować CR. Ułatwia to identyfikację trendów, zrozumienie wpływu zmian wprowadzonych na stronie lub w strategiach marketingowych oraz podejmowanie decyzji opartych na danych w celu poprawy wydajności. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, można obliczyć współczynniki konwersji dla różnych segmentów odbiorców, różnych kanałów marketingowych lub różnych typów konwersji. W ten sposób można zrozumieć, które obszary osiągają dobre wyniki, a które wymagają poprawy.

Czym jest dobry współczynnik konwersji?

Dobry współczynnik konwersji jest odzwierciedleniem skuteczności strategii marketingowej, dopasowania odbiorców i ogólnego doświadczenia użytkownika, jakie oferujesz. Benchmarki branżowe są bardzo zróżnicowane, a średnie wskaźniki oscylują wokół 2-5%, ale liczby te mogą być mylące. Badanie przeprowadzone przez WordStream wykazało, że średni współczynnik konwersji stron docelowych w różnych branżach wynosi 2,35%, ale 25% najlepszych konwertuje na poziomie 5,31% lub wyższym.

Dobry współczynnik konwersji nie polega na przewyższaniu ogólnych benchmarków, a bardziej na wyprzedzaniu wcześniejszych wyników, dostosowywaniu się do konkretnych standardów branżowych i spełnianiu unikalnych oczekiwań docelowych odbiorców.

Aby naprawdę zrozumieć, czym jest dobry współczynnik konwersji w danym kontekście, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, znaczącą rolę odgrywa charakter Twojej firmy i branży. Witryny e-commerce mogą mieć inne poziomy odniesienia niż dostawcy usług B2B. Po drugie, kluczowe są źródła ruchu. Organiczny ruch z wyszukiwania może konwertować inaczej niż z płatnych reklam lub poleceń w mediach społecznościowych. Ponadto jakość witryny, w tym jej projekt, treść i wrażenia użytkownika, ma bezpośredni wpływ na współczynniki konwersji. Odwiedzający stronę są również kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ ich zachowanie i preferencje mogą znacząco wpłynąć na wyniki.

Dlatego dobry współczynnik konwersji to taki, który nie tylko jest zgodny ze standardami branżowymi, ale także odzwierciedla ciągłe doskonalenie i optymalizację działań marketingowych. Chodzi o ustalenie realistycznych celów w oparciu o dane historyczne, rodzaj branży i źródła ruchu, a następnie dążenie do przekroczenia tych benchmarków poprzez strategiczne testowanie, personalizację i ulepszanie doświadczeń użytkowników. Świetny CR jest ruchomym celem, zawsze ewoluującym wraz z trendami rynkowymi, zachowaniami konsumentów i postępem technologicznym.

Wykorzystaj Smart Sekcje do inteligentnej pracy nad wieloma landing page’ami jednocześnie i zapomnij o żmudnych, ręcznych poprawkach! Prosty sposób na zarządzanie zmianami zbiorczymi.

7 najlepszych praktyk optymalizacji współczynnika konwersji

Poniżej wymieniono 7 najlepszych praktyk dla optymalizacji CR:

 1. Zrozumienie odbiorców
 2. Testy A/B
 3. Poprawa szybkości witryny
 4. Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych
 5. Optymalizacja doświadczenia użytkownika
 6. Wyraźne wezwania do działania
 7. Wykorzystanie analityki

Wdrożenie tych strategii optymalizacji współczynnika konwersji może znacznie zwiększyć skuteczność stron internetowych, landing page’y i całych kampanii marketingowych. Kluczem do sukcesu CRO jest ciągłe testowanie, uczenie się i dostosowywanie w oparciu o rzeczywiste dane i opinie użytkowników.

Przyjrzyjmy się bliżej siedmiu najlepszym praktykom optymalizacji współczynnika konwersji.

1. Zrozumienie odbiorców

Zrozumienie swoich odbiorców wykracza poza podstawową analitykę. Obejmuje ono dogłębne badanie danych demograficznych, takich jak wiek, płeć, lokalizacja i zainteresowania, w celu dostosowania treści i projektu. Analiza zachowań za pomocą narzędzi, takich jak mapy cieplne i nagrania sesji, ujawnia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stronami, podkreślając, co przyciąga uwagę. Ponadto zbieranie bezpośrednich opinii od użytkowników i potencjalnych klientów za pomocą ankiet lub sondaży może być nieocenione w zrozumieniu ich potrzeb i problemów.

2. Testy A/B

Testy A/B powinny być procesem iteracyjnym. Regularnie testuj różne elementy, takie jak nagłówki, obrazy i kolory przycisków, ponieważ nawet niewielkie zmiany mogą prowadzić do znacznych ulepszeń. Przeprowadzaj testy dla różnych segmentów odbiorców, ponieważ to, co działa dla jednej grupy, może nie działać dla innej. Co ważne, opieraj swoje zmiany na danych i wynikach tych eksperymentów, a nie na przeczuciach czy trendach.

3. Poprawa szybkości witryny

Optymalizacja witryny pod kątem szybkości obejmuje kompresję obrazów, wykorzystanie cachowania przeglądarki i ograniczenie ciężkich skryptów. Regularne monitorowanie za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed Insights jest niezbędne, ponieważ każda sekunda skrócenia czasu ładowania może znacznie poprawić wrażenia użytkownika i współczynniki konwersji.

4. Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych

Wraz z rosnącą przewagą ruchu mobilnego, zalecane jest podejście mobile-first. Upewnij się, że Twoje landing page’e dobrze renderują się na wszystkich urządzeniach i są wygodne w obsłudze, z przyciskami i linkami łatwymi do naciśnięcia oraz treścią, która jest czytelna bez powiększania.

5. Optymalizacja doświadczenia użytkownika

Kolejną najlepszą praktyką w zakresie CRO jest optymalizacja doświadczenia użytkownika. Obejmuje ona tworzenie intuicyjnej nawigacji i logicznego układu, który pomaga użytkownikom bez frustracji znaleźć to, czego potrzebują. Spójny branding w elementach wizualnych i tekstowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia rozpoznawalności marki i zaufania.

6. Wyraźne wezwania do działania

Wezwania do działania (CTA) powinny być widoczne, wyraźne i konkretnie określać pożądane działanie, takie jak “Pobierz bezpłatny e-book” lub “Zacznij już dziś”. Strategiczne umieszczenie wezwań do działania zarówno w pierwszym widoku, jak i pod nim, a także w stosownych przypadkach w postach na blogu, ma zasadnicze znaczenie dla przyciągnięcia użytkowników na różnych etapach ich wizyty.

7. Wykorzystanie analityki

Skuteczne CRO wymaga skonfigurowania śledzenia konwersji w narzędziach analityki internetowej, takich jak Google Analytics, aby zrozumieć, które źródła ruchu są najbardziej skuteczne. Analiza ścieżek, którymi potencjalni klienci poruszają się po Twojej witrynie, pomaga zidentyfikować miejsca, w których się zatrzymują, umożliwiając optymalizację tych stron w celu poprawy przepływu w kierunku konwersji.

Jakie narzędzia są używane do CRO?

Do CRO wykorzystuje się narzędzia analityczne, testujące, analizujące zachowania użytkowników i optymalizujące landing page’e. Te ostatnie są szczególnie przydatne do tworzenia i optymalizacji stron docelowych będących kluczowym elementem strategii CRO.

Dzięki tym czterem rodzajom narzędzi możesz znacznie zwiększyć swoje wysiłki, prowadząc do wyższych współczynników konwersji i ogólnie lepszej wydajności kampanii.

Poniżej przedstawiamy listę narzędzi do optymalizacji współczynnika konwersji dla każdej kategorii wraz z krótkim opisem.

1. Narzędzia analityczne

 • Google Analytics: Najczęściej używane narzędzie do śledzenia ruchu na stronie, zachowań użytkowników i wskaźników konwersji. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną.
 • Adobe Analytics: Oferuje zaawansowane możliwości segmentacji i analizy w czasie rzeczywistym, idealne dla większych firm o złożonych potrzebach w zakresie danych.
 • Mixpanel: Koncentruje się na interakcji użytkownika z aplikacjami internetowymi i mobilnymi, zapewniając szczegółowy wgląd w zaangażowanie i retencję użytkowników.

2. Narzędzia testujące

 • Optimizely: Popularne narzędzie do testowania A/B, które pozwala sprawdzić różne wersje stron internetowych, aby zobaczyć, która z nich działa lepiej pod względem konwersji.
 • VWO (Visual Website Optimizer): Oferuje testy A/B, testy dzielone i testy wieloczynnikowe, a także inne funkcje, takie jak mapy cieplne i nagrania sesji.
 • Landingi: Narzędzie znane z możliwości testowania landing page’y, pozwalające na szybkie tworzenie i analizowanie różnych wariantów stron docelowych.

3. Narzędzia analizujące zachowania użytkowników

 • Hotjar: Dostarcza mapy cieplne, nagrania sesji i ankiety, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną i zebrać bezpośrednie opinie.
 • SurveyMonkey: Narzędzie do tworzenia i dystrybucji ankiet w celu zebrania opinii i spostrzeżeń użytkowników.
 • UserTesting: Umożliwia zbieranie opinii i testowanie w czasie rzeczywistym, pozwalając zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną.

4. Narzędzia optymalizujące landing page’e

 • Landingi: Kompleksowe narzędzie do tworzenia, optymalizacji i testowania landing page’y. Oferuje szeroką gamę konfigurowalnych szablonów, edytor “przeciągnij i upuść”, śledzenie zdarzeń i testy A/B/x.
 • Leadpages: Znany z łatwych w użyciu szablonów stron docelowych i narzędzi konwersji, takich jak wyskakujące okienka i paski powiadomień.
 • Instapage: Oferuje solidną platformę dla landing page’y ze szczegółowymi funkcjami analitycznymi i testami A/B.

Jak poprawić współczynnik konwersji na landing page’ach?

Aby poprawić współczynniki konwersji na landing page’ach, należy stosować odpowiednie strategie, które obejmują tworzenie atrakcyjnych nagłówków i angażujących treści, korzystanie z silnych wezwań do działania, dodawanie odpowiednich obrazów i filmów, upraszczanie projektu, optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych, poprawę szybkości ładowania, dostarczanie dowodów społecznych i referencji, personalizację doświadczenia, analizowanie i testowanie wyników oraz korzystanie z narzędzi do optymalizacji stron docelowych.

Platformy, takie jak Landingi, przychodzą z pomocą w procesie projektowania i testowania stron docelowych pod kątem optymalnej konwersji. Dzięki różnym funkcjom, m.in. testom A/B, edytowalnym szablonom i integracjom z narzędziami analitycznymi, Landingi ułatwiają zwiększanie współczynników konwersji, tworzenie i optymalizację landing page’y, nawet osobom nieposiadającym umiejętności technicznych lub graficznyc.

Oto jak Landingi może pomóc Ci poprawić wyniki konwersji:

 • Interfejs typu “przeciągnij i upuść”: Łatwy w użyciu edytor do szybkiego tworzenia i dostosowywania landing page’y. Pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i iteracji.
 • Biblioteka szablonów: Szeroka gama branżowych szablonów zoptymalizowanych pod kątem konwersji, opartych na najlepszych praktykach w zakresie designu i UX.
 • Testy A/B: Proste narzędzie do przeprowadzania testów A/B/x w celu zidentyfikowania najskuteczniejszych elementów strony. Doskonale łączy się z wewnętrznym harmonogramem kampanii.
 • Integracje z narzędziami marketingowymi: Płynna integracja z różnymi narzędziami marketingowymi i analitycznymi dla usprawnienia lejka marketingowego.
 • Optymalizacja pozyskiwania leadów: Zaawansowane funkcje tworzenia spersonalizowanych, skutecznych formularzy pozyskiwania leadów.
 • Responsywne projektowanie: Strony docelowe są przyjazne dla urządzeń mobilnych, zwiększając komfort użytkowania i SEO. Responsywność pozytywnie wpływa na pozycje w wyszukiwarkach.
 • Dostosowanie i personalizacja: Rozbudowane opcje dostosowywania stron do konkretnych odbiorców i marki.
 • Analityka w czasie rzeczywistym: Śledzenie wydajności i dostarczanie informacji do bieżącej optymalizacji. W ramach platformy Landingi oferuje jedyne w swoim rodzaju narzędzie do śledzenia zdarzeń EventTracker.
 • Narzędzia SEO: Funkcjonalności poprawiające widoczność w wyszukiwarkach i poprawiające szybkość witryny.
 • Wsparcie i zasoby: Dostęp do obsługi klienta, webinarów, e-booków, tutoriali i innych materiałów edukacyjnych, które pomagają zmaksymalizować efektywność strony.

Najlepsza strategia konwersji – czyli jaka?

Najlepsza strategia konwersji to podejście, które łączy w sobie zrozumienie odbiorców, ciągłe testowanie i optymalizację wszystkich elementów witryny i działań marketingowych.

Strategia ta powinna być również wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych i preferencji klientów.

Dlaczego przeprowadzenie audytu CRO jest ważne?

Przeprowadzenie audytu CRO ma ogromne znaczenie, ponieważ pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy w witrynie, zapewniając odwiedzającym jak najlepsze wrażenia.

Ponadto pozwala na podejmowanie decyzji opartych na danych, które mogą znacznie zwiększyć współczynniki konwersji.

Jak wykorzystać CRO w e-commerce?

Aby wykorzystać CRO w e-commerce, możesz zoptymalizować strony produktów, uprościć proces płatności i spersonalizować proces zakupów dla użytkowników. Podejmując takie działania w swojej witrynie sprzedażowej, możesz zwiększyć zadowolenie klientów, co przekłada się na wzrost przychodów i lojalności.

Które blogi koncentrują się na optymalizacji współczynnika konwersji (CRO)?

Najlepsze blogi skupiające się na CRO to ConversionXL, blog Neila Patela i blog Moz. Są one znane z cennych spostrzeżeń i opisywania aktualnych trendów w optymalizacji współczynnika konwersji, co czyni je niezbędnymi zasobami dla marketerów i właścicieli stron internetowych.

Jak używać testów A/B do CRO?

Testy A/B dla CRO polegają na porównywaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich działa lepiej pod względem konwersji.

Aby przeprowadzić udane eksperymenty, ważne jest, aby skupić się na tych elementach, które mają największy wpływ na zachowanie użytkowników. Przed rozpoczęciem testów warto zainspirować się rzeczywistymi przykładami testów A/B i studiami przypadków.

Jak zoptymalizować CTA pod kątem CRO?

Optymalizacja wezwań do działania (CTA) pod kątem CRO polega na użyciu perswazyjnego języka, uczynieniu ich efektownymi wizualnie i strategicznym umieszczeniu na stronie. Ważne jest również, aby upewnić się, że wezwania do działania są istotne dla treści na stronie.

Przeglądając strony docelowe o wysokiej skuteczności w zachęcaniu odwiedzających do podjęcia akcji, można zainspirowć się skutecznymi wezwaniami do działania.

Jak zoptymalizować lejek konwersji pod kątem CRO?

Optymalizacja lejka konwersji pod kątem CRO wiąże się z usprawnieniem ścieżki od początkowego zainteresowania do ostatecznej konwersji, usuwając wszelkie niepotrzebne kroki lub bariery. Analiza lejka konwersji pozwala na podejmowanie decyzji opartych na danych w celu poprawy ścieżki użytkownika i ostatecznie zwiększenia liczby konwersji.

Czego unikać podczas optymalizacji współczynnika konwersji?

Podczas optymalizacji współczynnika konwersji należy unikać przyjmowania założeń niepopartych danymi, zaniedbywania użytkowników mobilnych, a także pomijania znaczenia szybkości ładowania strony.

Ważne jest również, aby unikać przytłaczania użytkowników zbyt wieloma opcjami lub skomplikowaną nawigacją, co może prowadzić do zmęczenia podejmowaniem decyzji, a w rezultacie do mniejszej konwersji.

Podsumowanie

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO) jest istotnym aspektem marketingu cyfrowego, który ma na celu przekształcenie odwiedzających witrynę w aktywnych uczestników, którzy wykonują pożądane działania. CRO wymaga ciągłego uczenia się, testowania i udoskonalania, co może pozytywnie wpłynąć zarówno na marketing, jak i SEO. Wykorzystanie najlepszych praktyk i narzędzi, takich jak Landingi, które oferuje testy A/B i konfigurowalne szablony, może poprawić wrażenia użytkowników i zwiększyć konwersje. CRO odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu biernych odwiedzających w zaangażowanych klientów, napędzając cyfrowy sukces firmy.

author picture

Magdalena Dejnak

Content Writer

Magdalena Dejnak jest ekspertem ds. content marketingu z ponad 4-letnim doświadczeniem w marketingu cyfrowym. Jej specjalizacja obejmuje tworzenie landing page'y, social media, branding i optymalizację współczynników konwersji. Od 2020 roku wnosi znaczący wkład w rozwój platformy Landingi. Magdalena ukończyła studia podyplomowe z e-marketingu na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego. Obecnie jest pod opieką mentorską Błażeja Abla, CEO Landingi – wiodącej firmy zajmującej się technologią landing page.
Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły