Testy A/B

Zaktualizowano: 20 stycznia, 2021 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

Testy A/B w platformie pozwalają na porównanie różnych wersji landing page’y i sprawdzenie, która z nich przynosi więcej leadów. Dzięki testom A/B możesz zoptymalizować swój landing i zwiększać konwersję.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat testów A/B i jak je zaplanować – rzuć okiem na artykuł Testy A/B krok po kroku na naszym blogu.

W tym artykule znajdziesz:

1. Zasady działania testów A/B w platformie Landingi:

I. Tworzenie wariantów
II. Działania na wariantach
III. Podział ruchu
IV. Zakończenie testu i określanie zwycięzcy
V. Panel zarządzania i statystyki testu

2. Jak przeprowadzić test A/B? (instrukcja krok po kroku)

1. Zasady działania testów A/B w platformie Landingi

Zakładkę Testy znajdziesz w Dashboardzie danego landing page’a.

I. Tworzenie wariantów

Główny wariant/champion jest oznaczony gwiazdką i domyślnie jest to ten landing, z poziomu którego rozpoczynasz test. Możesz go dowolnie zmieniać przed, w trakcie i po zakończeniu testu.

2019-08-27_15-51-50

Nie możesz usunąć swojego wariantu głównego/championa albo przypisać mu zerowy ruch. Aby usunąć wariant główny, należy ustawić wariant główny inny landing, a następnie usunąć poprzedni wariant główny.

Aby rozpocząć test, musisz dodać co najmniej jeden dodatkowy wariant, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by testować więcej niż dwa warianty.

Masz dwie możliwości dodawania wariantów:

 • skopiowanie obecnego wariantu głównego;
 • skopiowanie innego, stworzonego wcześniej landing page’a.

Ta akcja nie ma wpływu na oryginalny landing page, na podstawie którego tworzony jest wariant.

A:B_PL4

Możesz zmienić nazwę wariantu. Kliknij w jego nazwę i wpisz nową, a następnie kliknij Zapisz.

2019-09-02_17-02-43

Tworząc duplikat landinga, automatycznie zduplikuje się także jego wariant testowy.

Podczas trwania testu masz możliwość edycji wszystkich wariantów, bez konieczności zatrzymywania testu.

Każdy wariant ma taki sam adres URL jak wariant główny.

Chcesz pobrać warianty? Zajrzyj tutaj i zapoznaj się z instrukcją pobierania i importowania landing page’y wraz z wariantami dla testów A/B.

II. Działania na wariantach

Na każdym wariancie możesz wykonać określone akcje  – znajdziesz je w rozwijanym menu, klikając w Więcej na panelu zarządzania testem.

 • Edytuj – otwiera edycję danego wariantu. Podczas trwania testu masz możliwość edycji wszystkich wariantów, bez konieczności zatrzymywania testu.
 • Wyświetl podgląd – wyświetla podgląd.
 • Ustaw jako wariant główny – ustawia jako wariant główny dany wariant i oznacza go ikoną gwiazdki.
 • Duplikuj jako wariant – kopiuje obecny wariant i tworzy nowy.
 • Duplikuj jako nowy landing – tworzy z danego wariantu nowy landing page, z osobnymi statystykami oraz innym adresem URL. Ta opcja jest przydatna, jeśli któryś z testowanych wariantów chciałbyś opublikować jako osobny landing page.
 • Usuń – usuwa wariant. Ta akcja jest niedostępna dla wariantu głównego.
A:B_PL2

W trakcie trwania testu możesz wykonać tylko akcję Wyświetl podgląd oraz Edytuj.

III. Podział ruchu

Domyślnie podział ruchu jest rozdzielony równomiernie pomiędzy wszystkie warianty. Możesz ręcznie określić podział ruchu dla każdego wariantu. Aby to zrobić, kliknij w pole z procentem i wpisz odpowiednią wartość.

podziałruchu_PL1

Podział ruchu nie oznacza dokładnego, procentowego kierowania użytkowników na poszczególne warianty, ale prawdopodobieństwo wczytania określonego wariantu podczas wizyty nowego użytkownika. Przykładowo, podział ruchu po 50% pomiędzy dwoma wariantami nie oznacza, że połowa uczestników trafi na wariant 1, a druga połowa na wariant 2, ale że obydwa warianty mają po 50% szans na wyświetlenie podczas wizyty nowego użytkownika.

Po ponownym wejściu tego samego użytkownika na landing, dzięki ciasteczkom wyświetli mu się zawsze taki sam wariant, jak za pierwszym razem.

Radzimy, aby testy A/B przeprowadzać na dużym ruchu, kiedy mamy możliwość zgromadzenia kilkuset konwersji na każdym z testowanych wariantów. W przypadku małego ruchu, wyniki testu nie będą miarodajne.

IV. Zakończenie testu i wybór zwycięzcy

Możesz ustalić, w którym momencie zakończy się Twój test. Do wyboru masz następujące opcje:

 •  ręcznie – sam decydujesz, kiedy zakończyć test;
 •  automatycznie po x odwiedzinach;
 •  automatycznie po x konwersjach;
 •  automatycznie po x dniach.
jakzakończyćtest_PL

Po zakończeniu testu możesz wybrać ręcznie zwycięzcę/championa z testowanych wariantów. Nowy champion staje się automatycznie wariantem głównym i tym samym będzie landingiem, który będzie wyświetlał się pod danym adresem URL, kiedy test nie jest aktywny.

V. Panel zarządzania i statystyki testu

Każdy z wariantów ma określone parametry, które możesz śledzić w panelu zarządzania testu. Dla każdego wariantu mamy:

 • Ruch – wartość procentowa, która określa prawdopodobieństwo wyświetlenia się danego wariantu.
 • Wizyty  – liczba unikalnych wizyt.
 • Leady – liczba konwersji; w zależności od ustalonego celu konwersji, może to być wypełnienie formularza albo kliknięcie w przycisk.
 • Konwersja – wartość określająca, jaki  procent użytkowników dokonał konwersji.
A:B_PL4

Po zakończeniu testu i ponownym uruchomieniu go na tym samym landingu, statystyki dla poszczególnych wariantów resetują się.

2. Jak przeprowadzić test A/B?

1. Wejdź w Dashboard wybranego landinga i przejdź do zakładki Testy.

2. Dodaj conajmniej jeden dodatkowy wariant, kopiując wariant główny albo inny landing (1). Po skopiowaniu wariantu możesz go edytować. Po dokonaniu zmian na wariancie, opublikuj go.

3. Określ podział ruchu dla każdego wariantu–  kliknij w pole z procentem i wpisz odpowiednią wartość (2).

4. Wybierz, kiedy test się zakończy (3).

5. Kliknij w Rozpocznij test (4).

przeprowadźtestya:b_PL1

6. Test zakończy się po spełnieniu warunków, które określiłeś w ustawieniach albo wtedy, kiedy ręcznie go zakończysz.

W czasie trwania testu, obok nazwy landinga jest widoczna mała, czerwona ikona.

icontestrunning_PL1
share

Czy ta instrukcja była pomocna?

Powiązane artykuły