Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Zleć projekt landing page’a lub import istniejącej strony z innej platformy do Landingi

Home Help Center Testy A/B – optymalizacja

Testy A/B – optymalizacja

SPIS TREŚCI

Dzięki testom A/B w platformie Landingi możesz porównywać różne wersje landing page’y i sprawdzić, która z nich przynosi więcej leadów. Testy A/B pozwolą Ci zoptymalizować swój landing page i zwiększać konwersję.

Testy A/B w platformie Landingi

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi. Wybierz swój landing page z listy, kliknij Więcej (ikona trzech kropek) i wybierz Optymalizacja.

2. Do testów A/B możesz przejść także z Dashboardu wybranego landing page’a.

W Dashboardzie wybierz zakładkę Optymalizacja.

Stwórz warianty

1. Główny wariant jest oznaczony jako Main i domyślnie jest to ten landing page, z poziomu którego rozpoczynasz test. Możesz go dowolnie zmieniać przed, w trakcie i po zakończeniu testu.

Nie możesz usunąć wariantu głównego ani przypisać mu zerowego ruchu. Aby usunąć wariant główny, należy ustawić jako wariant główny inny landing page, a następnie usunąć poprzedni.

Aby rozpocząć test, musisz dodać co najmniej jeden dodatkowy wariant, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by testować więcej niż dwa landing page’e.

2. Kliknij Dodaj nowy wariant i wybierz jedną z dwóch możliwości:

  • skopiowanie obecnego wariantu głównego;
  • skopiowanie innego, stworzonego wcześniej landing page’a.

Ta akcja nie ma wpływu na oryginalny landing page, na podstawie którego tworzony jest wariant.

3. Możesz zmienić nazwę wariantu. Kliknij w jego nazwę i wpisz nową, a następnie zatwierdź.

Podczas trwania testu masz możliwość edycji wszystkich wariantów, bez konieczności zatrzymywania testu.

Każdy wariant ma taki sam adres URL jak wariant główny.

WAŻNE: Po stworzeniu wariantu przejdź do jego edycji i kliknij Publikuj – nie będziesz w stanie uruchomić testu, gdy któryś z wariantów będzie nieopublikowany.

Edytuj warianty

Warianty landing page’y w testach A/B mogą różnić się małymi szczegółami, np. przyciskiem CTA, tekstem nagłówka, lub czymś większym, np. tłem lub całą sekcją.

Po kliknięciu Edytuj (1) zostaniesz przeniesiony do edytora Landingi, gdzie możesz edytować landing page’a jak zwykle. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu zmian opublikować landing page’a.

Poza edytowaniem na każdym wariancie możesz wykonać więcej akcji – znajdziesz je w rozwijanym menu po kliknięciu Więcej (2) (ikona trzech kropek) na panelu zarządzania testem.

  • Ustaw jako wariant główny – ustawia dany wariant jako wariant główny.
  • Duplikuj jako nowy wariant – kopiuje obecny wariant i tworzy nowy.
  • Duplikuj jako nowy landing page – tworzy z danego wariantu nowy landing page, z osobnymi statystykami oraz innym adresem URL. Ta opcja jest przydatna, jeśli któryś z testowanych wariantów chcesz opublikować jako osobny landing page.
  • Usuń – usuwa wariant. Ta akcja jest niedostępna dla wariantu głównego.

WAŻNE: W trakcie trwania testu możesz wykonać tylko akcję Podgląd oraz Edytuj.

Skąd wiedzieć, z którego wariantu pochodzi dany lead?

Żeby przy leadach znajdowała się informacja, z którego wariantu landing page’a pochodzą, dodaj do formularzy pola ukryte i nadaj im wartości, które pozwolą rozróżnić poszczególne warianty. Użytkownicy nie zobaczą ukrytego pola w formularzu, ale nadana mu wartość przypisze się do leada.

1. Do formularza w każdym wariancie landing page’a dodaj pole ukryte: kliknij Dodaj element (1) i wybierz Pole ukryte (2).

2. Nadaj unikalną wartość dla pola w tym wariancie landing page’a.

3. Zapisz zmiany i opublikuj landing page’a. Powtórz dla każdego wariantu w teście.

4. Kiedy użytkownik wypełni formularz, wartość pola ukrytego będzie jedną z jego danych. Informację o wartości pola ukrytego znajdziesz w szczegółach leada.

Podziel ruch

Domyślnie ruch jest rozdzielony równomiernie pomiędzy wszystkie warianty.

1. Możesz ręcznie określić podział ruchu dla każdego wariantu. Aby to zrobić, kliknij w pole z procentem i wpisz odpowiednią wartość.

Podział ruchu nie oznacza dokładnego, procentowego kierowania użytkowników na poszczególne warianty, ale prawdopodobieństwo wczytania określonego wariantu podczas wizyty nowego użytkownika.

Przykładowo: podział ruchu po 50% pomiędzy dwoma wariantami nie oznacza, że połowa uczestników trafi na wariant 1, a druga połowa na wariant 2, ale że obydwa warianty mają po 50% szans na wyświetlenie podczas wizyty nowego użytkownika. Po ponownym wejściu tego samego użytkownika na landing page dzięki ciasteczkom wyświetli mu się zawsze taki sam wariant jak za pierwszym razem.

2. Rekomendujemy przeprowadzanie testów A/B na dużym ruchu, kiedy istnieje możliwość zgromadzenia kilkuset konwersji na każdym z testowanych wariantów. W przypadku małego ruchu wyniki testu nie będą miarodajne.

Rozpocznij test A/B

1. Po skonfigurowaniu wszystkich szczegółów testu kliknij Rozpocznij test.

2. W czasie trwania testu obok nazwy landing page’a będzie widoczna mała czerwona ikona.

Zakończ test

1. Kliknij Zatrzymaj test, by zakończyć test A/B.

2. Po zakończeniu testu możesz wybrać ręcznie zwycięzcę z testowanych wariantów i ustawić go jako wariant główny, który będzie wyświetlał się pod danym adresem URL, kiedy test przestanie być aktywny.

Analizuj statystyki testu

Każdy z wariantów ma określone parametry, które możesz śledzić w panelu zarządzania testem:

  • Podział ruchu – wartość procentowa, która określa prawdopodobieństwo wyświetlenia się danego wariantu.
  • Wizyty  – liczba unikalnych wizyt.
  • Leady – liczba konwersji; w zależności od ustalonego celu konwersji, może to być np. wypełnienie formularza albo kliknięcie w przycisk.
  • Współczynnik konwersji – wartość określająca, jaki procent użytkowników dokonał konwersji.

Po zakończeniu testu i ponownym uruchomieniu go na tym samym landing page’u statystyki dla poszczególnych wariantów resetują się.

Śledź mikrokonwersje

EventTracker to nasze wewnętrzne narzędzie analityczne, które śledzi wszystkie zdarzenia mające miejsce na Twoim landing page’u.

EventTracker umożliwia śledzenie zachowań użytkowników, takich jak kliknięcia przycisków, interakcje z formularzem czy głębokość przewijania. Dane te można następnie przeanalizować w celu optymalizacji i ulepszenia landing page’y.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć jeszcze lepsze strony, przeczytaj o 5 krokach do optymalizacji landing page’y.

Testy A/B/x i Zapier

Przeczytaj, jak zintegrować landing page i Zapier.

Jeśli podczas testu A/B/x chcesz wysyłać leady do platformy Zapier ze wszystkich wariantów landing page’a, musisz utworzyć osobny Zap dla każdego wariantu. Spowodowane jest to tym, iż Zapier tworzy Zapy, używając nazwy landing page’a i ID formularza, a wariant stworzony do testów A/B nie jest rozpoznawany jako osobny landing page, więc nie jest uwzględniany na liście stron:

Aby to zmienić, musisz czasowo ustawić wariant testowy jako główny, aby pojawił się w konfiguracji Zapa.

1. Przejdź do Dashboardu testowanego landing page’a i wejdź w zakładkę Optymalizacja.

2. Zatrzymaj test, jeśli jest uruchomiony.

3. Kliknij Więcej (ikona trzech kropek) obok wariantu landing page’a i wybierz Ustaw jako wariant główny.

4. Skonfiguruj Zapa dla wariantu landing page’a.

Po skonfigurowaniu wszystkich Zapów dla wariantów testowych możesz ustawić prawidłowy wariant główny i uruchomić test. Zapy pozostaną aktywne.