Zarządzanie leadami

Last updated: 13 grudnia, 2022 Written by: Justyna
Table of contents
Table of contents

Zakładka Leady to lista leadów zebranych na Twoich landing page'ach, pop-upach i lightboxach. Możesz wyświetlić wszystkie leady na jednej liście lub leady dla wybranego landing page'a lub pop-upa (leady zebrane przez formularz na lightboxie liczone są jako leady zebrane przez dany landing page).

Jeśli używasz widgetu formularza oraz zewnętrznej platformy do zarządzania leadami, to leady zawsze będą pojawiać się w zakładce Leady w Landingi.

Jeśli posiadasz zewnętrzny formularz, taki jak Google Forms, wówczas leady nie pojawią się w zakładce Leads w Landingi.

Zbiorcza lista leadów

Rozwiń zakładkę Konwersje i wybierz Leady, by zobaczyć wszystkie leady dla Twojego konta.

W zakładce znajdziesz listę wszystkich swoich leadów zebranych na landing page'ach (i lightboxach) oraz pop-upach. Podświetlone leady to leady nieodczytane.

Lista dla poszczególnych landing page'y i pop-upów

Możesz przeglądać leady zebrane przez dany landing page lub pop-up, jeśli chcesz przeanalizować wybrane wyniki kampanii.

Landing page'e

Przejdź do zakładki Landingi, wybierz swoją stronę i kliknij Leady. Przejdziesz do zakładki Leady, ale tylko z leadami dla tej konkretnej strony. Statystyki leadów oraz współczynnik konwersji możesz podejrzeć z poziomu Dashboardu danego landing page'a.

Pop-upy

Przejdź do zakładki Pop-upy, kliknij Więcej (ikona trzech kropek) i wybierz Leady. Ponownie przejdziesz do zakładki Leady. Z poziomu Dashboardu danego pop-upu możesz przeglądać statystyki leadów oraz współczynnik konwersji.

Jak zarządzać listą i leadami

Możesz łatwo przeglądać, sortować i zarządzać swoimi leadami.

Na górze listy znajduje się pasek wyszukiwania – wpisz w nim dowolne dane leadu (np. pole dodane do formularza), aby go odnaleźć.

Sortowanie to 4 filtry:

  • Odebrane i Spam;
  • Źródło – landing page lub pop-up;
  • Zakres dat (domyślnie ostatnie 30 dni);
  • Typ – przeczytane i nieprzeczytane.

Aby zarządzać pojedynczym leadem, najedź na niego i kliknij na Szczegóły, aby zobaczyć szczegóły. Możesz usunąć swój lead lub oznaczyć go jako spam. Kliknij na ikonę pliku, aby skopiować adres e-mail.

Eksportowanie leadów

WSKAZÓWKA: Jeżeli nie otrzymujesz maili pochodzących z naszej platformy, możliwe, że dostawca Twojej poczty e-mail traktuje je jako SPAM. Dodaj nasze adresy i/lub domeny (notifications@landingimail.com, support@landingi.com) do swojej whitelisty, aby mieć pewność, że otrzymujesz wszystkie wiadomości od Landingi. 

  • Eksport leadów z wybranego zakresu

Klikając przycisk Eksportuj, wyeksportujesz leady z wybranego źródła i zakresu czasowego do pliku CSV lub XLSX. Taki plik zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta w Landingi.

UWAGA: Nie możesz pobrać pojedynczych leadów. Odznacz elementy, by uaktywnić przycisk Eksportuj.

  • Zbiorczy eksport leadów

Jeżeli chcesz eksportować wszystkie leady, skorzystaj ze Zbiorczego eksportu leadów, który jest dostępny w zakładce Ustawienia konta.

  • Eksport leadów dla zakresu dat Wszystkie

Wybranie zakresu dat Wszystkie i kliknięcie Eksportuj spowoduje eksport leadów tylko z ostatnich 30 dni.

Folder SPAM

Nie musisz usuwać niechcianych leadów, możesz oznaczyć je jako SPAM. Pomoże nam to w ulepszeniu naszego narzędzia antyspamowego. Jeśli oznaczysz lead jako spam, zostanie on przeniesiony do folderu spam i nie będzie uwzględniany w statystykach.

Aby oznaczyć leady jako spam, zaznacz niepożądane pozycje i kliknij przycisk Oznacz jako spam (1). Leady zostaną przeniesione do skrzynki SPAM (2). W każdej chwili możesz przenieść je z powrotem do skrzynki odbiorczej – przejdź do skrzynki SPAM i wybierz opcję To nie jest spam.

Sprawdź także inne metody ochrony przed spamem:

Resetowanie i usuwanie landing page'a lub pop-upu

Jeśli zresetujesz lub usuniesz landing page'a bądź pop-up, dane leadów zostaną usunięte z listy. Upewnij się, że ważniejsze leady zostały wcześniej pobrane (wyeksportowane).

Was this manual helpful?