Zarządzanie leadami

Zaktualizowano: 20 października, 2021 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

W platformie Landingi możesz zarządzać swoimi leadami wchodząc w zakładkę Leady w panelu bocznym lub z poziomu poszczególnych landing page’y lub popupów, na których zostały zebrane.

Nawet jeśli posiadasz integrację z zewnętrznym systemem do zarządzania leadami, leady będą również gromadzone w platformie Landingi.

Natomiast kiedy na landing page’u posiadasz zewnętrzny formularz, np. Google Forms, wtedy leady nie będą gromadzone w platformie Landingi.


Zobacz wideo tutorial (EN):

Jak zarządzać leadami?

A. Zbiorcza lista wszystkich leadów

Zaloguj się do platformy Landingi i przejdź do zakładki Leady.

Znajdziesz tam listę wszystkich swoich leadów zebranych na landingach lub popupach (w osobnych zakładkach). Podświetlone leady to leady nieodczytane.

Ważne

Zresetowanie statystyk landing page’a powoduje usunięcie wszystkich dotychczasowych leadów.

Opcje zarządzania leadami

Klikając we Wszystkie źródła (1) możesz wybrać źródło wyświetlanych leadów (wszystkie źródła, landing page’e lub popupy).
Obok (2), ustawisz zakres czasu z jakiego chcesz wyświetlić leady.Najeżdżając kursorem w pole obok adresu e-mail pozostawionego przed lead, jednym kliknięciem możesz skopiować go do schowka (3).

Klikając w Szczegóły (4) sprawdzisz szczegółowe dane wybranego leada.

Możesz usunąć wybrany lead lub grupę leadów klikając w Usuń (5).

Klikając w przycisk Eksportuj, wyeksportujesz leady z wybranego źródła oraz zakresu czasu do pliku CSV wysłanego na e-mail używany na koncie w platformie Landingi. Możesz również wyeksportować leady z poziomu zakładki Dashboard i/lub Leady na wybranym landing page’u.

B. Leady zebrane poprzez formularz na wybranym landing page'u

Każdy landing page na liście w zakładce Landingi posiada osobną, dedykowaną zakładkę Leady. Kliknij w nią, aby przejść do leadów z danego landing page’a.

Klikając w leada, możesz podejrzeć jego szczegóły, edytować dane (1) lub usunąć go (2).

C. Leady zebrane poprzez formularz na wybranym popupie

Każdy popup w zakładce Popupy posiada osobną, dedykowaną zakładkę Leady.

Kliknij w Więcej > Leady, aby przejść do leadów z danego popupa.

Zarządzanie leadami z popupa odbywa się analogicznie, jak zarządzanie leadami z poziomu landing page’a.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?