Data przesłania formularza dodana do szczegółów leada

Zaktualizowano: 15 maja, 2023 Autor: Magdalena Dejnak
Spis treści
Spis treści

Aby w szczegółach leada (otrzymanych przez integrację e-mail lub przesyłanych do pozostałych integracji formularzowych) znajdowała się data i godzina wypełnienia formularza na Twoim landing page’u, należy do formularza dodać pole ukryte, a następnie dodać jeden z dwóch kodów JavaScript. W zależności od kodu data będzie miała jeden z dwóch formatów: szczegółowy, tzn. Mon Jan 01 2021 12:00:00 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy) bądź tylko datę i godzinę, tzn. 01.01.2021, 12:00:00.

Pamiętaj:

  • Datę i czas przesłania formularza zawsze możesz też sprawdzić w zakładce Leady w platformie.
  • Data i czas przesłania formularza zgodne są z ustawieniami strefy czasowej Twojego konta.

UWAGA: Nie dotyczy formularzy na pop-upach i lightboksach.

Dodaj pole ukryte

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page’a.

2. Otwórz Ustawienia formularza. Kliknij Dodaj element (1) i wybierz Pole ukryte (2). Następnie Zapisz i zamknij.

3. Opublikuj landing page’a i otwórz go.

4. Znajdź i skopiuj numer ID pola ukrytego. Jak to zrobić, znajdziesz w tej instrukcji.

Dodaj kod JavaScript

Wybierz format daty przesłania formularza:

Format: Mon Jan 01 2021 12:00:00 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)

​​1. Przejdź do zakładki Kody JavaScript.

2. Kliknij Dodaj nowy kod.

3. Skopiuj poniższy kod. Zmień IDPOLA na skopiowany wcześniej numer ID pola ukrytego.

<script>
	document.getElementById('IDPOLA').value = Date();
</script>

4. Nadaj Nazwę (1) i wybierz pozycję Body – na dole (2) na Stronie głównej (3). Wklej kod (4) w polu treści. Zapisz, klikając Dodaj kod.

Format: 01.01.2021, 12:00:00

1. Przejdź do zakładki Kody JavaScript.

2. Kliknij Dodaj nowy kod.

3. Skopiuj poniższy kod. Zmień IDPOLA na skopiowany wcześniej numer ID pola ukrytego.

<script>
    var d = new Date();
    var n = d.toLocaleString();
    document.getElementById('IDPOLA').value = n;
</script>

4. Nadaj Nazwę (1) i wybierz pozycję Body – na dole (2) na Stronie głównej (3). Wklej kod (4) w polu treści. Zapisz, klikając Dodaj kod.

Zintegruj formularz

1. Wróć do edytora landing page'a i przejdź do Ustawień formularza.

2. Skonfiguruj integrację e-mail i/lub jedną z integracji z systemem zewnętrznym.

3. Pamiętaj, aby podczas łączenia formularza z systemem zewnętrznym połączyć pola z polami w integracji.

4. Zapisz zmiany i opublikuj landing page'a.

5. Wypełnij formularz i sprawdź, czy do szczegółów leada przesłanych przez wybraną integrację została dodana data.

Czy ta instrukcja była pomocna?