Płatności DotPay

Zaktualizowano: 29 marca, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

DotPay to platforma służąca do obsługi płatności internetowych. Aby korzystać z płatności Dotpay na swoim landingu, wystarczy, że wykonasz kilka poniższych kroków.

Jak zintegrować landing page z DotPay?

1. Zaloguj się do swojego konta Landingi i przejdź do edytora wybranego landing page’a.

2. Wejdź w Ustawienia formularza > Pola formularza i utwórz poniższe pola (zwróć uwagę na odpowiedni typ pola). Wstaw wartość podaną w nawiasie w nazwę atrybutu, którą znajdziesz klikając w Dodatkowe opcje w ustawieniach pola.

Predefiniowane pola

 • Imię (firstname)
 • Email (mail)
 • Telefon (phone)

Pole tekst jednoliniowy

 • Nazwisko (lastname)

Pola ukryte

 • zamiast id, wpisz Twoje ID z DotPay (id)
 • zamiast amount, wpisz kwotę transakcji (tylko liczby), np. 123.00 (amount)
 • zamiast currency, wpisz walutę transakcji, np. PLN (currency)
 • zamiast description, wpisz opis transakcji, np. Opłata za bilet (description)

jeśli chcesz dodać możliwość wystawienia faktury VAT (opcjonalnie), utwórz także poniższe pola:

Pole typu checkbox

 • “Chcę otrzymać fakturę VAT” (invoice)

Pola tekst jendoliniowy

 • Nazwa firmy (company)
 • Adres (address)
 • Miasto (city)
 • NIP (nip)

Poniżej przykładowy widok z ustawień formularza:

dotpay_PL1

Zapisz zmiany i zamknij okno, a następnie opublikuj ponownie landinga.

3.  Wyjdź z edytora i wejdź w Dashboard danego landing page’a, do zakładki Kody Javascript. Następnie kliknij w Dodaj skrypt, aby wkleić dodatkowy kod do swojego landinga.

Poniższy skrypt dodaj na stronę po konwersji, w pozycji Body bottom. Więcej o dodawaniu własnych skryptów znajdziesz w instrukcji jak dodawać kody JavaScript.

<script>  var params = $.param(conversion) window.location.href = 'https://ssl.dotpay.pl/t2/?' + params </script>

5. Jeśli chcesz mieć możliwość wystawiania faktur VAT, powineneś dodać jeszcze jeden skrypt.

Wklej poniższy kod na stronie głównej, w pozycji Body bottom:

<script> var invoice = $('input[name=invoice]') var companyFields = invoice.parent().nextAll('div.widget-container:not(.input-button-container)') function checkIfInvoiceIsActive () { if (invoice.is(':checked')) {  companyFields.show()   } else {    companyFields.hide()   }    } checkIfInvoiceIsActive() invoice.on('change', checkIfInvoiceIsActive) </script>

6. Następnie opublikuj stronę i przetestuj, czy przekierowanie na stronę płatności działa poprawnie – powinno wyglądać tak, jak poniżej (zwróć uwagę na dane, które zostały pobrane z pól Twojego formularza w górnej części okna):

dotpay_przekierowanie

Od teraz Twój landing page jest zintegrowany z płatnościami DotPay.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?