Pop-upy – statystyki i leady

Last updated: 25 kwietnia, 2022 Written by: Teresa
Table of contents
Table of contents

Możesz monitorować statystyki każdego pop-upu oraz przejrzeć skrzynkę leadów z danymi użytkowników, którzy wypełnili znajdujący się na nim formularz.

UWAGA: Pop-upy nie są dostępne dla kont na planie Core.

Statystyki pop-upu

1. Wejdź w zakładkę Pop-upy i kliknij w Dashboard wybranego pop-upu.

2. W zakładce Dashboard znajdziesz statystyki pop-upu, takie jak liczba odwiedzin, liczba leadów i współczynnik konwersji.

Edytuj (1) przenosi do edytora pop-upu, a Opcje wyświetlania (2) do ustawień, takich jak częstotliwość wyświetlania czy triggery (wyzwalacze). Po kliknięciu w Akcje (3), wyświetli się menu z dostępnymi działaniami dla danego pop-upu.

Sesja pojedynczych odwiedzin trwa 30 minut – jeśli użytkownik (na tym samym urządzeniu) wejdzie na stronę kilkakrotnie w przeciągu 30 minut, pop-up zostanie wyświetlony tylko raz, co zostanie ujęte w statystykach jako jedna wizyta.

Leady pop-upu

Leady każdego pop-upu możesz sprawdzić w dwóch miejscach.

1. Wejdź w zakładkę Pop-upy i kliknij Więcej (ikona trzech kropek), a następnie Leady.

Tutaj znajdziesz wszystkie leady zebrane na danym pop-upie.

2. Rozwiń zakładkę Konwersje i wybierz Leady. Tutaj możesz także zarządzać leadami zebranymi na wszystkich landing page’ach i pop-upach.

Możesz wyeksportować wszystkie leady, klikając w Eksportuj (1). Klikając w wybranego leada, możesz skopiować e-mail do schowka (2), wejść w jego szczegółowe dane (3), oznaczyć jako spam oraz usunąć go.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności pop-upów, sprawdzić instrukcje dotyczące ich edycji oraz opcji wyświetlania.

Was this manual helpful?