[CASE STUDY] Landing page automation – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Zaktualizowano: 17 kwietnia, 2023 7min. czytania Autor: Robert Marczak
Spis treści
Spis treści

Marketing automation to pojęcie, które już na dobre zagościło w naszym słowniku. Jego ideą jest automatyzacja działań marketingowych, która pozwala usprawnić współpracę na linii marketing – sprzedaż. Usprawnienie następuje w dwóch zasadniczych tematach: oszczędności czasu oraz wzrostu sprzedaży. Przed potrzebą takiego usprawnienia stanął nasz klient – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Dla WiP stworzyliśmy dedykowane narzędzie, które pozwoliło zautomatyzować proces tworzenia landing page'y. Wykorzystanie naszego rozwiązania odciążyło zespół deweloperski, a marketerom dało możliwość dokonywania szybkich poprawek na landing page bez ingerencji innych działów. Dzięki wykorzystaniu naszego rozwiązania udało się znacząco skrócić czas przygotowania stron, przyspieszyć pracę nad ich powstawaniem, a także umożliwić bezpośrednie przekazywanie leadów do działu sprzedaży.

W skrócie

Klient: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wiedza i Praktyka specjalizuje się w wydawaniu literatury fachowej, skierowanej do właścicieli firm i przedsiębiorstw. Wydawnictwo powstało w 1997 roku i do dziś znajduje się w dziesiątce największych wydawnictw w Polsce, wydając każdego roku setki nowych publikacji.
Strona www: www.wiedzaipraktyka.pl
Branża: wydawnicza

Cel współpracy: wdrożenie aplikacji Landingi na potrzeby wydawnictwa w celu usprawnienia i automatyzacji procesu tworzenia ladning page’y.

Zarys projektu

Każdego roku wydawnictwo Wiedza i Praktyka publikuje setki egzemplarzy literatury fachowej. Do każdej z tych publikacji tworzono specjalnie dedykowany landing page, który służył promocji i sprzedaży materiałów. Przez wiele lat działalności, stron zebrało się tak dużo, że wydawnictwo poszukiwało rozwiązania, które pozwoliłoby na gromadzenie landing page’y w jednym miejscu oraz na sprawne zarządzanie nimi.

Trzeba również zaznaczyć, że zespół, który wykorzystuje landing page’e liczy ok. 30 osób. Tym bardziej potrzeba zgromadzenia i uporządkowania wszystkich stron w jednym miejscu, gdzie byłyby odpowiednio posegregowane była bardzo duża. Co więcej, wydawnictwo wykorzystuje landing page do wielu kampanii, kierując na nie różne źródła ruchu (display, email marketing, SEM), dlatego też bardzo istotną kwestią było to, żeby każde zamówienie zawierało informację, z którego źródła trafił na nie zamawiający.

Kolejnym problemem, z którym zmagała się firma była współpraca na linii działu marketingowo-sprzedażowego i technicznego. Liczba tworzonych i potrzebnych landing page’y sprawiała, że czas oczekiwania na nie się wydłużał, a marketerzy nie zawsze mieli możliwość ruszenia z kampanią promocyjną w wyznaczonym przez siebie terminie. Problemem było również wprowadzanie ewentualnych poprawek do stron, które mogły się pojawić w trakcie trwania kampanii, które do tej pory były wprowadzanie przez zespół techniczny. Tym sposobem tworzyła się następna kolejka w produkcji landing page’y, która nie pozwalała na ich efektywne wykorzystanie.

Z tych powodów wydawnictwo szukało narzędzia, które zautomatyzuje proces tworzenia landing page’y i odciąży w ten sposób zespół deweloperski. Dodatkowo szukano narzędzia, które pozwoli marketerom na wprowadzanie drobnych poprawek – umożliwi edytowanie tekstów na stronach, tak by małe zmiany na stronach nie wymagały kierowania do działu technicznego.

“W wydawnictwie mieliśmy 3 różne rodzaje „systemów” tworzenia landing page, 2 z nich wymagały pracy programistów/webmasterów. Kolejny problem to próba automatyzacji tworzenia landing page – mieliśmy dedykowany system CMS, który nie do końca spełniał nasze oczekiwania. Tworzenie landing page’y sprzedażowych trwało długo, jeszcze dłużej trwały zmiany na nich – obciążało to bardzo webmasterów, którzy musieli taki landing page znaleźć na serwerze – często przeszukując plik po pliku, potem analizować treść w kodzie i dokonywać zmian. Przy sporej ilości zmian – poprawki czasami zajmowały więcej czasu niż tworzenie nowych landing page’y. Był to nieodpowiednio wykorzystany czas i zasoby”.

Rafał Płóciennik
Wiedza i Praktyka

Cele projektu

 • usprawnienie zarządzania landing page’ami
 • automatyzacja i skrócenie procesu tworzenia landing page’y

Etapy pracy

 1. Spisanie potrzebnych funkcji i stworzenie prototypu aplikacji
 2. Wykonanie aplikacji na podstawie przygotowanej dokumentacji
 3. Przeprowadzenie testów oraz szkolenie pracowników z korzystania z aplikacji
 4. Wdrożenie aplikacji, konfiguracja subkont, nadanie dostępu użytkownikom

Realizacja

Do realizacji celów wykorzystaliśmy naszą aplikację, gdzie przygotowaliśmy dla klienta podział na subkonta wg grup wydawniczych. W aplikacji Landingi klient ma również możliwość zarządzania tworzonymi landing page’ami (aktywnymi i nieaktywnymi), zarządzania i tworzenia szablonów oraz korzystania z harmonogramów.

Specjalnie dla wydawnictwa w oparciu o stworzone przez nas API, przygotowaliśmy dodatkową aplikację dołączoną do Landingi, która pozwala na wygenerowanie gotowego, działającego landing page’a za pomocą formularza. Generowanie landing page’a odbywa się poprzez wypełnienie pól w formularzu: wpisanie nazwy strony, wybór domeny, grupy wydawniczej, szablonu landing page’a, daty początkowej i końcowej aktywności strony. 

 

Po pierwsze: sprawne zarządzanie stronami

 • Subkonta

Pierwszym krokiem do realizacji naszych celów było porządkowanie grup pracowników wydawnictwa w taki sposób, żeby usprawnić tworzenie i zarządzanie stronami.

Wiedza i Praktyka posiada swój wewnętrzny podział na kilka grup wydawniczych. Pracownicy z każdej grupy wykorzystują landing page w swojej pracy, dlatego też dla lepszej organizacji zdecydowaliśmy się na wykorzystanie funkcji subkont. W aplikacji zostało założone jedno konto główne, które jest podzielone na subkonta. Każde  subkonto to odrębna grupa wydawnicza, do której zostali przydzieleni poszczególni pracownicy. Każdy z użytkowników ma nadane konkretne uprawnienia i jest przydzielony do swojej grupy wydawniczej. Ułatwia to znaczenie pracę, a tworzone landing page’e od razu są podzielone wg kategorii – grup wydawniczych, do których należą.

case study wiedza i praktyka subkonta

 • Harmonogram

W aplikacji przygotowano system harmonogramu, który pozwala na ustawienie daty początkowej i końcowej aktywności landing page’a, tym samym na dostosowanie strony do czasu trwania kampanii. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wprowadzenia adresu strony, na którą będzie przekierowany odbiorca po zakończeniu kampanii. Mechanizm ułatwia w ten sposób zarządzanie stronami po zakończeniu kampanii promocyjnej.

case study wiedza i praktyka harmonogram

 

Po drugie: szybsze tworzenie landing page’y

 • Formularz generowania landing page

Generowanie landing page’a w wersji aplikacji przygotowanej dla wydawnictwa, odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Formularz pozwala na wygenerowanie landing page’a na podstawie wybranego, wcześniej utworzonego szablonu. W formularzu użytkownik wypełnia 9 pól (nie wszystkie są obowiązkowe), które pozwalają na automatyczne wygenerowanie strony. W formularzu znajdują m.in. pola, gdzie użytkownik może nadaje nazwą strony, wpisuje domenę, wybiera grupę wydawniczą, do której należy, produkt, który znajdzie się na stronie oraz od razu dostosować do niego cenę.

screen2

 • Gotowe formularze na landing page’ach

W ramach projektu przygotowaliśmy również dla klienta specjalną wersję formularza zamówienia, który znajduje się na każdym szablonie landing page’a. Formularze zawierają zaawansowaną walidację, pozwalającą na weryfikowanie danych wpisywanych przez zamawiających i uniknięcie pomyłek.

case study wiedza i praktyka gotowe formularze landing page

 • Dostosowanie landing page’y do urządzeń mobilnych

Kolejną z funkcji, na której zależało klientowi było dostosowanie landing page’y do wyświetlania się na ekranach urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. Szablony wygenerowane w edytorze Landingi automatycznie dopasowują  się do ekranu, na którym jest przeglądana strona. Jest to znaczne ułatwienie dla wydawnictwa, które ma możliwość prowadzenia kampanii skierowanych na mobile, a  potencjalni klienci, którzy trafią na landing page nie będą mieli problemu ze złożeniem zamówienia za pomocą dowolnego urządzenia.

Wykorzystanie w praktyce przez klienta

Użytkownik generuje landing page za pomocą prostego formularza, gdzie wybiera elementy niezbędne do powstania strony, m.in. domenę, szablon, produkt i jego cenę. Następnie użytkownik może samodzielnie edytować i wprowadzać na stronę teksty. Gotowe landing page’a są wykorzystywane przez klienta w kampaniach online (mailingi, display, strona www).  W momencie, gdy ktoś wypełni formularz zamówienia, wszystkie dane z formularza zostają automatycznie przesyłane do systemu zarządzania zamówieniami działu sprzedaży wydawnictwa.

Efekty

Na podstawie stworzonego przez siebie API zbudowaliśmy aplikację automatyzującą tworzenie landing page na podstawie dostarczonych przez wydawnictwo danych. Dzięki temu udało się pominąć proces developmentu oraz wyeliminowaliśmy możliwe pomyłki.

Landingi – zastąpiły nam 3 różne systemy w jednym – jasny przejrzysty interfejs, intuicyjna obsługa, widoczna lista aktywnych landing page’y sprawiły, że maksymalnie skróciliśmy czas tworzenia i zmian w istniejących stronach. Do zmian zostali zaangażowani ludzie, którzy nie muszą się znać na technologii, a są w stanie sami zmienić strony swoich produktów – bardzo to przyspieszyło pracę, skróciło czas przygotowania materiałów i ich ponowne wykorzystanie w zaplanowanych kampaniach sprzedażowych.

Rafał Płóciennik
Wiedza i Praktyka

 

Zobacz, ile możesz zyskać
Sprawdź platformę Landingi i zacznij generować leady

14-dniowy okres próbny. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.