RODO: Wzory Zgód Marketingowych

Zaktualizowano: 10 grudnia, 2021 4min. czytania Autor: Jarosław Ściślak
Spis treści
Spis treści

W przypadku wchodzącego 25 maja w życie nowego prawa, warto pamiętać nie tylko o konsekwencjach organizacyjnych i finansowych. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) niesie ze sobą także konieczność dostosowania zgód marketingowych, jakich w zakresie stosowania landing page firma będzie musiała używać. Przedstawiamy potrzebne wzory.

W poprzednim wpisie na temat RODO przedstawiliśmy odpowiedzi na możliwie najczęściej powtarzające się pytania w zakresie omawianej, a dotyczącej przedsiębiorców, tematyki. Zwracaliśmy też uwagę na fakt, że trzeba też będzie dostosować zgody marketingowe. Oto jak powinny one brzmieć (prezentujemy je w dwóch wersjach językowych).

Klauzula z przyciskiem

Tekst sprawdzający się w przypadku konieczności otrzymania od użytkownika zgody na wysyłkę newslettera lub pobranie e-booka.

Wersja polska

Zapisując się/Pobierając e-booka wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ABC sp. z o.o. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Kowalskiego 1 (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Wersja angielska

By signing up/downloading an e-book, I agree to receive commercial information from ABC LLC. located in Washington, DC, Main Road 1 (Data Administrator). I can withdraw my consent at any time. The data will be processed until the consent is withdrawn.

The administrator processes data following the privacy policy. I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data.

Przykład miejsca na formularzu, w którym można zawrzeć klauzulę RODO

Klauzula z checkboxem

Forma przydatna, gdy chcemy użyć checkboxa.

Wersja polska

[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Landingi [*czytaj więcej] [*czytaj więcej] Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest ABC sp. z o.o. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Kowalskiego 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Wersja angielska

[ ] I agree to receive the newsletter and commercial information from Landingi [* read more] [* read more] Consent is voluntary. I have the right to withdraw my consent at any time (data are processed until the withdrawal of consent). I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data. The administrator is ABC sp. z o.o. located in Szczebrzeszyn, Poland, ul. Kowalskiego 1. The administrator processes data following the Privacy Policy.

O czym koniecznie trzeba pamiętać

W naszym poprzednim materiale wskazaliśmy, że zgoda powinna być:

  • Zrozumiała
  • Dobrowolna
  • Świadoma
  • Konkretna
  • Jednoznaczna

Należy więc pamiętać o tym, aby na landing page’u umieścić treść zgody. Nie można jej ukryć np. w regulaminie, nie może też ona być domyślna. Koniecznie warto też wiedzieć, że:

  • Treść zgody nie może być wyrażona skomplikowanym językiem prawnym. Może to być uznane jako celowe wprowadzanie w błąd, lub chęć ukrycia treści komunikatu
  • Teksty przy checkboxach nie mogą być pisane małym drukiem (patrz wyżej)
  • Przy zbieraniu zgody (a jeszcze przed jej otrzymaniem, na przykład na landing page’u właśnie) należy poinformować użytkownika o prawie do wycofania owej zgody w każdym momencie
  • Wycofanie zgody musi być tak samo prosty jak jej udzielenie. Niedopuszczalne jest stosowanie innego koloru, mniejszego druku, itp. Sam link dezaktywujący powinien być natomiast dobrze widoczny
  • Niedopuszczalne jest uzależnienie wykonania umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe

Warto pamiętać o tych wskazówkach przy konstruowaniu swojej strony docelowej.

Zwiększ bazę klientów dzięki landing page'om

Zobacz, ile możesz zyskać
Sprawdź platformę Landingi i zacznij generować leady

14-dniowy okres próbny. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.