Dodatkowe fonty

Last updated: 2 lipca, 2020 Written by: Avatar Justyna
share
Table of contents
share
Table of contents

Możesz dodać fonty z biblioteki Google oraz własne fonty do platformy Landingi, oprócz tych domyślnie zainstalowanych.

Z tej instrukcji dowiesz się:

I. Jak dodać fonty z biblioteki Google?

II. Jak dodać własne, niestandardowe fonty?

I. Jak dodać fonty z biblioteki Google?

1. Zaloguj się do platformy Landingi i przejdź do zakładki Fonty.

dodatkowefonty_PL1

2. Kliknij Dodaj font/Dodaj nowy font.

dodatkowefonty_PL7

3. Wybierz opcję Font z Google Web Fonts.

dodatkowefonty_PL2

4. Z rozwijanego menu wybierz font i kliknij Dodaj.

dodatkowefonty_PL3

Nowy font został dodany do Twojego konta i pojawi się na liście w zakładce Fonty. Będzie też dostępny w edytorze, z poziomu listy wszystkich fontów.

II. Jak dodać własne, niestandardowe fonty?

1. Zaloguj się do platformy Landingi i przejdź do zakładki Fonty.

dodatkowefonty_PL1

2. Kliknij Dodaj font/Dodaj nowy font.

dodatkowefonty_PL7

3. Wybierz opcję Własny font.

dodatkowefonty_PL8

4. Nazwij font (1), a następnie wgraj plik lub pliki z fontem (2) – opcjonalnie możesz dodać kolejne pliki z odpowiednimi stylami. Klikając w Dodatkowe opcje (3), możesz dodać również fonty dla kursyw. Na koniec kliknij w Dodaj (4).

dodatkowefonty_PL4

Nowy font został dodany do Twojego konta i pojawi się na liście w zakładce Fonty. Będzie też dostępny w edytorze, z poziomu listy wszystkich fontów.

WAŻNE:

Rekomendujemy używanie fontów w formacie WOFF, obecnie najlepiej i najszerzej obsługiwanego przez przeglądarki. W platformie Landingi możesz dodać również fonty w innych formatach, jak TTF, OTF czy WOFF2. Należy wziąć pod uwagę, że nie ma jednego formatu, który będzie obsługiwany przez wszystkie przeglądarki i wszystkie ich wersje.

Na koncie agencyjnym rekomendujemy dodawanie fontów z poziomu konta głównego – wtedy będą automatycznie dostępne na wszystkich subkontach z poziomu edytora.

share

Was this manual helpful?