Dodatkowe fonty

Zaktualizowano: 15 lipca, 2021 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

W platformie Landingi, oprócz tych domyślnie zainstalowanych, możesz dodać fonty z biblioteki Google.

Z tej instrukcji dowiesz się:

I. Jak dodać fonty z biblioteki Google?

II. Jak dodać własne, niestandardowe fonty?

I. Jak dodać fonty z biblioteki Google?

1. Zaloguj się do platformy Landingi i przejdź do zakładki Fonty. Kliknij w Dodaj nowy font.

2. Wybierz opcję Google Web Fonts.

3. Z rozwijanego menu wybierz font i kliknij Dodaj. 

Nowy font został dodany do Twojego konta i pojawi się na liście w zakładce Fonty. Będzie też dostępny w edytorze, z poziomu listy wszystkich fontów.

II. Jak dodać własne, niestandardowe fonty?

1. Zaloguj się do platformy Landingi i przejdź do zakładki Fonty. Kliknij w Dodaj nowy font.

2. Wybierz opcję Własny font.

3. Nazwij font (1), a następnie wgraj plik lub pliki z fontem (2) – opcjonalnie możesz dodać kolejne pliki z odpowiednimi stylami. Klikając w Dodatkowe opcje (3), możesz dodać również fonty dla kursyw. Na koniec kliknij w Dodaj.

Nowy font został dodany do Twojego konta i pojawi się na liście w zakładce Fonty. Będzie też dostępny w edytorze, z poziomu listy wszystkich fontów.

WAŻNE:

Rekomendujemy używanie fontów w formacie WOFF, obecnie najlepiej i najszerzej obsługiwanego przez przeglądarki. W platformie Landingi możesz dodać również fonty w innych formatach, jak TTF, OTF czy WOFF2. Należy wziąć pod uwagę, że nie ma jednego formatu, który będzie obsługiwany przez wszystkie przeglądarki i wszystkie ich wersje.

Na koncie agencyjnym rekomendujemy dodawanie fontów z poziomu konta głównego – wtedy będą automatycznie dostępne na wszystkich subkontach z poziomu edytora.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?