Grupowanie landing page’y

Last updated: 19 listopada, 2021 Written by: Marta Szeliga
Table of contents
Table of contents

Korzystając z platformy masz możliwość przypisywania landing page’y do tworzonych przez siebie grup i uporządkowanie swoich zasobów.

Jak stworzyć grupę

1. Przejdź do zakładki Landingi.

2. Po lewej stronie, obok listy Twoich landing page’y, kliknij w + Stwórz grupę.

3. Wpisz nazwę grupy i zatwierdź klawiszem Enter.

4. Możesz dowolnie zmieniać nazwę grupy lub usunąć ją (usunięcie grupy oznacza jedynie usunięcie etykiety z nazwą grupy). Kliknij nazwę, by przejść do listy przypisanych do danej grupy landing page'y.

Jak przypisać landing page do grupy

1. Przejdź do listy wszystkich landing page'y i oznacz te, które chcesz przenieść do grupy. Kliknij w Przenieś do.


2. Wybierz grupę z listy. Każdy przypisany landing page'a będzie oznaczony etykietą z nazwą grupy.

3. Jeżeli chcesz usunąć landing page'a z grupy, kliknij w nazwę grupy i zaznacz landing page'a. Następnie kliknij w Przenieś do i Usuń z grupy.

Was this manual helpful?