Dodawanie kodu JavaScript do wszystkich landing page’y

Last updated: 31 lipca, 2023 Written by: Autor Patrycja Szurgacz
Table of contents
Table of contents

Możesz dodać wybrany kod JavaScript od razu na wszystkich swoich landing page'ach na koncie, zamiast dodawać go ręcznie po kolei do każdego landing page’a.

Kod zostanie dodany jako pierwszy (nad innymi ewentualnymi kodami) na pozycji HEAD, na stronie głównej i stronie podziękowania wszystkich landing page’y na Twoim koncie. Nie ma możliwości wyłączenia kodu na konkretnych landing page'ach.

UWAGA: Kody dodane na koncie głównym planu Agency będą zainstalowane dla landing page'y wszystkich subkont.

Dodaj kod JavaScript do wszystkich landing page’y na raz

1. Zaloguj się do platformy Landingi, kliknij w swój profil na górnym panelu, a następnie wejdź w Ustawienia.

2. Znajdź sekcję Kody JavaScript i wklej w okno swój kod pomiędzy tagami:

<script> Twój_kod </script>

3. Zapisz zmiany.

Nie ma konieczności ponownego publikowania landing page'y, by kod zadziałał.

Was this manual helpful?