Link referencyjny po konwersji

Zaktualizowano: 3 sierpnia, 2022 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

Linki referencyjne to linki do landing page'a zawierające unikalny identyfikator użytkownika. Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodać link referencyjny do strony po konwersji, który będzie śledził proces polecania landing page'a przez osoby, które wypełniły formularz.

Dodaj kody JavaScript

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do Dashboardu landing page'a. Wejdź w zakładkę Kody JavaScript i kliknij Dodaj kod.

dodaj kod java

2. Nazwij skrypt i wklej poniższy kod w polu Treść

<script>
function generateId() { 
  return Math.floor(Math.random() * 10000000000);
}
document.querySelector('.widget-input-button').onclick = function () { 
  document.querySelector('[name=user_id]').value = generateId();
};
</script>

Wybierz pozycję Body – na dole na Stronie głównej. Zapisz, klikając Dodaj.

linki referencyjne java

3. Dodaj jeszcze jeden kod. W jego Treści wklej:

<script>
document.querySelector('.reflink-area').innerHTML = 'tutaj_wpisz_adres.com?user_id=' + conversion.user_id;
</script>

Zastąp tutaj_wpisz_adres.com adresem URL landing page'a, na którym dodajesz powyższy kod, np. mojlanding.pl. 

Wybierz pozycję Body – na dole na Stronie po konwersji. Zapisz, klikając Dodaj.

java na stronie po konwersji

Edytuj formularz i stronę po konwersji

1. Przejdź do edycji landing page'a i wejdź w Ustawienia widgetu Formularz.

2. W zakładce Pola formularza kliknij + Dodaj element. Wybierz pole Ukryte.

dodaj pole ukryte

3. Kliknij Dodatkowe opcje i nadaj nazwę atrybutu: user_id. Zapisz i zamknij.

atrybut pola ukrytego

4. Przejdź do edycji strony po konwersji (strona podziękowania).

strona podziękowania

5. Dodaj do niej widget Tekst. To w tym obszarze pojawi się link referencyjny.

6. W toolbarze po prawej stronie odszukaj zakładkę Inne i wpisz reflink-area w polu Klasy.

7. Opublikuj landing page'a.

Od tego momentu po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza będzie generować się 10-cyfrowy kod użytkownika, który zapisany zostanie w ukrytym polu user_id i zostanie zapisany w leadzie. Ten sam kod będzie także dodany do linku, który pojawi się na stronie po konwersji. Link referencyjny powinien zostać wykorzystany przez użytkownika do dalszego polecania strony.

referral link
share

Czy ta instrukcja była pomocna?