Link referencyjny po konwersji

Zaktualizowano: 7 sierpnia, 2020 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

Zastosowanie

To rozwiązanie umożliwia automatyczne tworzenie linków do landing page, które będą zawierały unikalny identyfikator użytkownika. Użycie takich linków pozwala na śledzenie procesu polecania landing page przez osoby, które wypełniły formularz.

Użycie

Najpierw należy dodać poniższy kod do zakładki „Kody javascript”, na stronę główną:

<script>
function generateId() { 
  return Math.floor(Math.random() * 10000000000);
}
document.querySelector('.widget-input-button').onclick = function () { 
  document.querySelector('[name=user_id]').value = generateId();
};
</script>

Następnie dodaj poniższy kod na stronę po konwersji:

<script>
document.querySelector('.reflink-area').innerHTML = 'tutaj_wpisz_adres.com?user_id=' + conversion.user_id;
</script>

Zastąp wyrazy ‚tutaj_wpisz_adres.com’ adresem url landinga, na którym dodajesz powyższy kod, np. ‚mojlanding.pl’.

Następnie przejdź do edycji landinga i utwórz formularz. Formularz musi zawierać jedno pole ukryte. To pole musi mieć wartość ‚Name attribute’ ustawioną na ‚user_id.’

link-referencyjny

Następnie przejdź do edycji strony po konwersji. Aby reflink zapisał się na stronie po konwersji, należy utworzyć na niej widget (np. pole tekstowe) i nadać mu klasę ‚reflink-area’. W tym obszarze pojawi się reflink.

210

Opublikuj landing page. Od tego momentu, za każdym razem po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, powinien generować się 10 cyfrowy kod użytkownika, który zapisany zostanie w ukrytym polu user_id i zostanie zapisany w leadzie. Ten sam kod będzie także dodany do linku, który pojawi się na stronie po konwersji. Ten link powinien zostać wykorzystany przez użytkownika, do dalszego polecania strony.

38
share

Czy ta instrukcja była pomocna?