Strona podziękowania

Last updated: 2 lipca, 2020 Written by: Avatar Justyna
share
Table of contents
share
Table of contents

Strona podziękowania (zwana również stroną po konwersji) jest częścią landing page’a w platformie Landingi, na którą kierowany jest użytkownik po wypełnieniu formularza. Domyślna strona podziękowania posiada zmienny adres URL.

Z tej instrukcji dowiesz się:

I. Czym jest strona podziękowania?

II. Jak edytować stronę podziękowania?

III. Jak zmienić adres URL strony podziękowania?

IV. Niestandardowa strona podziękowania

I. Czym jest strona podziękowania?

Strona podziękowania (thank you page) to strona, na którą będzie kierowany użytkownik po wypełnieniu formularza na Twoim landingu.

Dla wszystkich szablonów landing page’y z formularzem dostępnych w platformie, szata graficzna strony podziękowania jest już przygotowana. Pamiętaj o zmianie treści na stronie podziękowania. Jeśli tworzysz landing page’a z pustego szablonu, powinieneś zaprojektować samodzielnie również stronę podziękowania.

Zalecamy, aby na stronie podziękowania używać elementów i kolorów podobnych do użytych wcześniej na stronie głównej landing page’a.

II. Jak edytować stronę podziękowania?

Edycja strony podziękowania odbywa się z poziomu edytora, tak samo jak strony głównej landinga.

Aby edytować stronę podziękowania, wejdź w edycję wybranego landing page’a i kliknij w zakładkę Strona podziękowania.

thankyoupage_EN

WSKAZÓWKA: Możesz kopiować  i wklejać elementy ze strony głównej (pojedynczo i grupowo) za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.

Na stronie po konwersji możesz umieścić wszystkie widgety z wyjątkiem formularza.

Po dostosowaniu treści i obrazów, zapisz zmiany i/lub opublikuj landing page’a.

Pamietaj, że użytkownik może przejść na domyślną stronę podziękowania tylko wtedy, gdy na głównej stronie landinga posiadasz formularz.

III. Jak zmienić adres URL strony podziękowania?

Adres URL domyślnej strony podziękowania jest zmienny – zawiera unikalne ID dla każdego nowego leada.

Przykładowy schemat adresu URL domyślnej strony podziekowania wygląda tak:

mylandingpage.com/send?hash=9915b9c8axxxxxxxxxxxxxxx

“/send?hash=” jest w tym wypadku wyrażeniem regularnym, po którym następuje niepowtarzalne ID dla każdego leada.

Jeśli chcesz mieć stały adres URL strony podziękowania, sugerujemy stworzenie osobnego landing page’a pełniącego rolę niestandardowej strony podziękowania, na którą użytkownik zostanie przekierowany po dokonaniu konwersji (wypełnieniu formularza). Wchodząc w  Ustawienia formularza > Następny krok możesz wybrać, gdzie zostanie przekierowany użytkownik.

IV. Niestandardowa strona podziękowania

Jeśli nie chcesz korzystać z domyślnej strony podziękowania, możesz wybrać, gdzie zostanie przekierowany użytkownik po wypełnieniu furmularza na Twoim landingu.

Aby skorzystać z takiej możliwości, wejdź w Ustawienia formularza i przejdź do zakładki Następny krok. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji Akcja po wypełnieniu formularza.

Zamiast na domyślną stronę podziękowania, możesz przekierować użytkownika:

  • na inny landing page stworzony w platformie Landingi;
  • na inną, zewnętrzną stronę (dowolny adres URL).

Jeśli wybierzesz przekierowanie użytkownika na inny landing page, zaprojektuj jego stronę główną tak, jak stronę podziękowania, a następnie opublikuj go pod wybranym adresem URL jak każdy inny landing page.

Jeśli nie umieścisz na tym landingu formularza, jego strona podziękowania będzie nieaktywna. W platformie Landingi możesz łączyć ze sobą więcej landing page’y i tworzyć lejki sprzedażowe – więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

share

Was this manual helpful?