Siatka (grid) i układanie elementów na landing page’u

Last updated: 1 sierpnia, 2022 Written by: Justyna
Table of contents
Table of contents

Siatka jest narzędziem pomocniczym, który ułatwia układanie elementów w edytorze landing page'a.

Siatka i układanie elementów

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page'a.

2. Aby włączyć siatkę, w panelu bocznym po prawej stronie edytora przejdź do zakładki Ustawienia strony i zaznacz opcję Siatka. Elementy będą przesuwane do krawędzi siatki.

W trakcie edycji możesz wrócić do Ustawień strony, klikając w strzałkę:

3. Elementy możesz również układać, przesuwając ich wartość na osi X (linia pozioma) oraz Y (linia pionowa) w prawym panelu opcji elementów.

  • Aby wyrównać rząd elementów w poziomie, wystarczy, że wszystkim elementom nadasz tę samą wartość liczbową na osi X.
  • Aby wyrównać elementy w pionie z dokładnością do 1 piksela, należy użyć strzałek znajdujących się obok wartości Y.

4. Maksymalną dokładnością uzyskasz, używając jednocześnie narzędzia siatki (aby sprawdzić położenie elementu względem innych elementów – sprawdzić ile kratek odstępu jest między elementami) oraz nadać odpowiednie wartości X i Y na osi.

Was this manual helpful?