Siatka (grid) i układanie elementów na landingu

Last updated: 2 lipca, 2020 Written by: Avatar Justyna
share
Table of contents
share
Table of contents

Siatka jest narzędziem pomocniczym, który ułatwia układanie elementów na landingu.

  • Aby włączyć siatkę, zaznacz tę opcję (pod przyciskiem „Publikuj”). Elementy będą przesuwane do krawędzi siatki,
Grid and element arrangement
  • Elementy możesz również układać przesuwając ich wartość na osi X (linia pozioma) oraz Y (linia pionowa) w prawym panelu opcji elementów. Aby wyrównać rząd elementów w poziomie, wystarczy że wszystkim elementom nadasz tę samą wartość liczbową na osi X. Możesz ją skopiować z jednego elementu i wkleić do wartości X innych elementów lub wpisać ręcznie z klawiatury dla każdego elementu,
Grid and element arrangement
  • Aby wyrównać elementy w pionie z dokładnością do 1 pixela należy użyć strzałek znajdujących się obok wartości Y,
Grid and element arrangement
  • Żeby móc ułożyć wszystkie elementy z maksymalną dokładnością, możesz użyć jednocześnie narzędzia siatki (aby sprawdzić położenie elementu względem innych elementów – sprawdzić ile kratek odstępu jest między elementami) oraz nadać odpowiednie wartości X i Y na osi.
Grid and element arrangement
share

Was this manual helpful?