Jak dodać wiele slajderów obrazów

Zaktualizowano: 16 grudnia, 2021 Autor: Teresa
Spis treści rozwiń zwiń
  Spis treści rozwiń zwiń

   W edytorze Landingi możesz łatwo stworzyć slider, w formie którego obrazy będą wyświetlane na landing page'u. Poniższa instrukcja pokazuje, jak to zrobić przez nadanie odpowiednich klas sekcjom i dodanie kodu JavaScript. W ten sposób możesz zaimplementować na swoim landing page'u jeden slider lub kilka.

   Dodaj nową sekcję

   1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page'a.

   2. Stwórz nową sekcję dla slidera: odszukaj widget Sekcja po lewej stronie edytora i przeciągnij go w wybrane miejsce (1).

   Dodaj klasę do nowej sekcji. W toolbarze po prawej stronie edytora odszukaj zakładkę Inne i w polu Klasy wpisz my-slider (2).

   slider na landing page

   3. Dodaj do sekcji widget Obrazek i wybierz zdjęcie. Powtórz tyle razy, ile to konieczne. Ułóż zdjęcia jedno na drugim.

   Pamiętaj, że zdjęcia w sliderze:

   • powinny być tej samej wielkości;
   • ich rozmiar powinien odzwierciedlać rozmiar slidera;
   • będą się przewijać w sliderze w kolejności dodania do edytora;
   • liczba zdjęć jest nieograniczona.

   4. Poniżej sekcji ze sliderem utwórz kolejną sekcję, która będzie służyć do nawigowania zdjęciami.

   5. Przeciągnij do nowej sekcji dwa widgety Ikona: jeden dla przewijania slidera w lewo, a drugi w prawo. Umieść je w wybranych miejscach, kliknij Zmień i wybierz ikony (najlepiej strzałki).

   landingi icon widget

   6. W toolbarze po prawej nadaj ikonom odpowiednio klasy previous i next.

   klasy ikon slider

   6. Opublikuj landing page'a.

   Możesz utworzyć tyle sekcji ze sliderem i sekcji do nawigowania, ile potrzebujesz.

   Dodaj kod JavaScript

   1. Przejdź do zakładki Kody JavaScript. Możesz ją otworzyć także z poziomu edytora.

   zakładka java z edytora

   2. Dodaj nowy kod. Nadaj mu Nazwę i w polu Treść wklej poniższy kod. Wybierz pozycję Body – na dole na Stronie głównej.

   <script>  
   $('.my-slider').each(function(){   
   var $currentSlider = $(this);   
   $(this).find('img').not(':first').hide();   
   var current = $currentSlider.find('img').first();   
   var $sectionUnderSlider = $currentSlider.next();   
   var time = 16000;   
   var buttonClicked = 0;     
   $sectionUnderSlider.find('.next').click(function(){    
   buttonClicked = 1;    
   setTimeout(function(){     
   buttonClicked = 0;    
   }, time)    
   current.fadeOut()    
   if (current.next().length) {     
   current = current.next()    
   } else {     
   current = $currentSlider.find('img').first();    
   }    
   current.fadeIn(300);   
   });     
   $sectionUnderSlider.find('.previous').click(function(){    
   buttonClicked = 1;    
   setTimeout(function(){     
   buttonClicked = 0;    
   }, time)    
   current.fadeOut()    
   if (current.prev().length) {     
   current = current.prev()    
   } else {     
   current = $currentSlider.find('img').last();    
   }    
   current.fadeIn(300);   
   })     
   setInterval(function(){    
   if (!buttonClicked) { current.fadeOut()    
   if (current.next().length) {     
   current = current.next()    } 
   else {     
   current = $currentSlider.find('img').first();    
   }    
   current.fadeIn(300);    
   } }, time) });  
   </script>
   

   slidery java landingi

   3. Kliknij Dodaj, by zapisać zmiany.

   4. Otwórz opublikowanego landing page'a i sprawdź, czy slidery wyświetlają się poprawnie.

   Sprawdź także alternatywny sposób dodawania slidera (umożliwia dodanie jednego slidera do landing page'a).

   Czy ta instrukcja była pomocna?