Jak dodać wiele slajderów obrazów

Last updated: 16 grudnia, 2021 Written by: Teresa
Table of contents
Table of contents

W edytorze Landingi możesz łatwo stworzyć slider, w formie którego obrazy będą wyświetlane na landing page'u. Poniższa instrukcja pokazuje, jak to zrobić przez nadanie odpowiednich klas sekcjom i dodanie kodu JavaScript. W ten sposób możesz zaimplementować na swoim landing page'u jeden slider lub kilka.

Dodaj nową sekcję

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page'a.

2. Stwórz nową sekcję dla slidera: odszukaj widget Sekcja po lewej stronie edytora i przeciągnij go w wybrane miejsce (1).

Dodaj klasę do nowej sekcji. W toolbarze po prawej stronie edytora odszukaj zakładkę Inne i w polu Klasy wpisz my-slider (2).

slider na landing page

3. Dodaj do sekcji widget Obrazek i wybierz zdjęcie. Powtórz tyle razy, ile to konieczne. Ułóż zdjęcia jedno na drugim.

Pamiętaj, że zdjęcia w sliderze:

 • powinny być tej samej wielkości;
 • ich rozmiar powinien odzwierciedlać rozmiar slidera;
 • będą się przewijać w sliderze w kolejności dodania do edytora;
 • liczba zdjęć jest nieograniczona.

4. Poniżej sekcji ze sliderem utwórz kolejną sekcję, która będzie służyć do nawigowania zdjęciami.

5. Przeciągnij do nowej sekcji dwa widgety Ikona: jeden dla przewijania slidera w lewo, a drugi w prawo. Umieść je w wybranych miejscach, kliknij Zmień i wybierz ikony (najlepiej strzałki).

landingi icon widget

6. W toolbarze po prawej nadaj ikonom odpowiednio klasy previous i next.

klasy ikon slider

6. Opublikuj landing page'a.

Możesz utworzyć tyle sekcji ze sliderem i sekcji do nawigowania, ile potrzebujesz.

Dodaj kod JavaScript

1. Przejdź do zakładki Kody JavaScript. Możesz ją otworzyć także z poziomu edytora.

zakładka java z edytora

2. Dodaj nowy kod. Nadaj mu Nazwę i w polu Treść wklej poniższy kod. Wybierz pozycję Body – na dole na Stronie głównej.

<script>  
$('.my-slider').each(function(){   
var $currentSlider = $(this);   
$(this).find('img').not(':first').hide();   
var current = $currentSlider.find('img').first();   
var $sectionUnderSlider = $currentSlider.next();   
var time = 16000;   
var buttonClicked = 0;     
$sectionUnderSlider.find('.next').click(function(){    
buttonClicked = 1;    
setTimeout(function(){     
buttonClicked = 0;    
}, time)    
current.fadeOut()    
if (current.next().length) {     
current = current.next()    
} else {     
current = $currentSlider.find('img').first();    
}    
current.fadeIn(300);   
});     
$sectionUnderSlider.find('.previous').click(function(){    
buttonClicked = 1;    
setTimeout(function(){     
buttonClicked = 0;    
}, time)    
current.fadeOut()    
if (current.prev().length) {     
current = current.prev()    
} else {     
current = $currentSlider.find('img').last();    
}    
current.fadeIn(300);   
})     
setInterval(function(){    
if (!buttonClicked) { current.fadeOut()    
if (current.next().length) {     
current = current.next()    } 
else {     
current = $currentSlider.find('img').first();    
}    
current.fadeIn(300);    
} }, time) });  
</script>

slidery java landingi

3. Kliknij Dodaj, by zapisać zmiany.

4. Otwórz opublikowanego landing page'a i sprawdź, czy slidery wyświetlają się poprawnie.

Sprawdź także alternatywny sposób dodawania slidera (umożliwia dodanie jednego slidera do landing page'a).

Was this manual helpful?