Wdrożenie innowacyjnego systemu marketplace dla landing pages i usług powiązanych

 1. Pełna nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu marketplace dla landing pages i usług powiązanych.
 2. Krótki opis projektu: Celem projektu jest realizacja zadań wspierających wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, o charakterze technologicznym, w przedsiębiorstwie wnioskodawcy – innowacyjnego systemu landing pages marketplace, dostępnego w formule SaaS.System umożliwi między innymi:
  1. tworzenie przez niezależnych twórców szablonów landing page,
  2. wystawianie ofert na zakup stworzonych w systemie landing pages (wraz z całym systemem promowania, oceniania, rozliczeń),
  3. możliwość zakupu landing pages i związanych z nimi usług przez klientów zewnętrznych.Landing page – strona internetowa lub jej element, zaprojektowana w celu skłonienia użytkownika do określonego działania, np. zakupu, wypełnienia ankiety itp.

   W ramach projektu planowane jest:
   1. zakup usług doradczych IOB
   2. inwestycja w wartości niematerialne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.
 3. Cele projektu: Celem projektu jest realizacja następujących zadań wspierających wdrożenie innowacyjnego systemu landing pages marketplace:
  1. usługi doradcze pozwalające przygotować biznesowo, procesowo, organizacyjnie i marketingowo innowację do wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
  2. zakup wartości niematerialnej i prawnej, w postaci innowacyjnego systemu landing pages marketplace.
   Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej, pozwalającej wprowadzić wnioskodawcy na rynek nowy produkt pod względem technologicznym, jak i produkt znacząco udoskonalony technologicznie.

   Wdrożony system pozwoli na:
   1. wdrożenie innowacji procesowej – znaczącego udoskonalenia procesu tworzenia landing pages przez Wnioskodawcę,
   2. wdrożenie innowacji produktowej – rozpoczęcie świadczenia nowych usług dla klientów – z wykorzystanie innowacyjnego systemu landing pages marketpalce, udostępnianych Klientom w formule SaaS.
 4. Okres realizacji projektu: 01/08/2018 – 31/03/2020
 5. Wartość projektu: 1 788 789,00 zł
 6. Wkład Funduszy Europejskich: 775 635,00 zł