Rodzaje użytkowników w aplikacji Landingi

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019

Aplikacja Landingi pozwala na nadanie określonych ról, jakie ma spełniać osoba korzystająca konta, spośród różnego rodzaju użytkowników, zależnie od wybranego planu.
Zobacz, jak wygląda ten podział!

Konto biznesowe

Właściciel (OWNER) – posiada pełny poziom uprawnień, czyli może robić wszystko to, na co pozwala mu wybrany pakiet w aplikacji. Każde konto może mieć tylko jednego właściciela w danym momencie.

Właściciel może zostać zmieniony, poprzez zastąpienie jego maila innym adresem email. Zmiany tej dokonuje personel Landingi, na prośbę dotychczasowego właściciela konta.

Administrator (ADMIN) – posiada pełny poziom uprawnień, z wyjątkiem możliwości usuwania konta. Administrator może jednak dokonywać płatności za subskrypcję, zarządzać kontem i tworzyć nowych użytkowników.

Księgowy (ACCOUNTANT) – użytkownik ten posiada uprawnienia Administratora,
z pewnymi wyjątkami – Księgowy nie może zarządzać kontem i dodawać nowych użytkowników. Może opłacać subskrypcję, posiada dostęp do wszystkich landing pages, leadów, domen, itd. Księgowy otrzymuje też:

  • notyfikacje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia konta,
  • wiadomość e-mail z fakturą w załączeniu, gdy konto zostanie przedłużone.

Użytkownik (USER) – może tworzyć landing page i zarządzać leadami. Jednak nie może zarządzać kontem ani dodawać innych użytkowników. Użytkownik nie może usunąć konta ani opłacić subskrypcji.

Grafik (DESIGNER) – może tworzyć oraz edytować landing page, może także zarządzać domenami. Grafik nie ma dostępu do leadów. Nie może zarządzać kontem, ani dodawać nowych użytkowników. Nie może także usunąć konta, ani dokonać płatności za subskrypcję.

Tylko do odczytu (READ_ONLY) – jest to użytkownik z najmniejszym zakresem uprawnień. Może jedynie zarządzać domenami i leadami. Użytkownik ten nie może edytować ani tworzyć nowych landing pages. Nie może zarządzać kontem, dodawać innych użytkowników, usunąć konta ani opłacić subskrypcji.

Konto agencyjne

Na koncie agencyjnym możesz korzystać z 4 rodzajów użytkowników, zgodnie z poniższym opisem.

Właściciel (OWNER) – posiada uprawnienia takie same jak w przypadku kont biznesowych, Właściciel posiada pełny poziom uprawnień, czyli może robić wszystko to, na co pozwała mu wybrany pakiet w aplikacji. Każde konto może mieć tylko jednego właściciela w danym momencie.

Właściciel może zostać zmieniony, poprzez zastąpienie jego maila innym adresem email. Zmiany tej dokonuje personel Landingi, na prośbę dotychczasowego właściciela konta.

Administrator (ADMIN) – posiada pełny poziom uprawnień, z wyjątkiem możliwości usuwania konta. Administrator może jednak dokonywać płatności za subskrypcję, zarządzać kontem i tworzyć nowych użytkowników.

Użytkownik (AGENT) – ma dostęp jedynie do przypisanych mu subkont. W obrębie swoich subkont może tworzyć i edytować landing pages. Może zarządzać domenami i leadami. Użytkownik nie może tworzyć nowych subkont.

Subkonto (CLIENT) – ten rodzaj użytkownika może działać jedynie w ramach swojego subkonta. Może edytować landing pages oraz zarządzać domenami i leadami.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Powiązane tagi:

zarządzanie kontem

Nadal potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym supportem. Chętnie pomożemy.
Wyślij nam wiadomość
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Polityka prywatności.