Zarządzanie użytkownikami dla planu Agency

Zaktualizowano: 15 maja, 2023 Autor: Autor Patrycja Szurgacz
Spis treści
Spis treści

Będąc właścicielem konta agencyjnego w platformie Landingi, możesz dodawać innych użytkowników, których uprawnienia są szczegółowo określone.

Jakie są uprawnienia użytkowników

W platformie Landingi wyróżniamy kilka typów użytkowników w zależności od wykupionego planu. Poniższa tabela przestawia uprawnienia użytkowników dla kont na planie Agency.

Zobacz także, jakie są uprawnienia użytkowników dla pozostałych planów.

Dodawanie właściciela subkonta

WAŻNE: Zanim dodasz nowego użytkownika subkonta, utwórz wcześniej co najmniej jedno subkonto. Sprawdź, jak utworzyć subkonto.

1. Kliknij nazwę konta i z rozwijanego menu wybierz zakładkę Użytkownicy.

2. Kliknij Dodaj użytkownika.

nowy użytkownik

3. W wyskakującym oknie:

(1) Nadaj nazwę użytkownika, przypisz do niego adres e-mail i hasło i wybierz typ użytkownika.

(2) Przypisz użytkownika do subkonta.

Na koniec kliknij Dodaj użytkownika.

dodaj użytkownika landingi

Przekaż dane logowania (e-mail i hasło) nowemu użytkownikowi. 

Użytkowników zobaczysz na liście w zakładce Użytkownicy, a także w zakładce Subkonta i w menu Konta głównego w panelu górnym.

Dodawanie administratorów i managerów

Administratorów i managerów dodajesz w ten sam sposób co właścicieli konta.

W oknie dodawania użytkownika jako Typ użytkownika wybierz odpowiednio: Administratora lub Managera.

manager administrator landingi

Przekaż dane logowania (e-mail i hasło) nowemu użytkownikowi. 

Jeżeli nie widzisz utworzonego użytkownika na liście, może być konieczne odświeżenie strony.

Jak zarządzać użytkownikami

Z poziomu zakładki Użytkownicy możesz zarządzać swoimi użytkownikami: dodawać nowych, edytować (1) lub usuwać obecnych (2).

W tym miejscu zobaczysz też informację o 2FA (3), gdy któryś z Twoich użytkowników włączy uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Właściciel konta i administrator mogą również wyłączyć 2FA (4) dla danego użytkownika.

Czy ta instrukcja była pomocna?