Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Zleć projekt landing page’a lub import istniejącej strony z innej platformy do Landingi

Home Blog Jak sformułować misję przedsiębiorstwa, która inspiruje

Jak sformułować misję przedsiębiorstwa, która inspiruje

SPIS TREŚCI

Misja przedsiębiorstwa, dusza Twojego biznesu, działa jak kompas kierujący każdą decyzją, działaniem i strategią. To hasło, które motywuje pracowników, komunikuje cel firmy partnerom i wyróżnia ją na rynku.

Co to jest misja przedsiębiorstwa?

Misja przedsiębiorstwa to w skrócie określenie sensu istnienia firmy.

Wyraża ona w zwięzły sposób podstawowy cel działalności, powód jej istnienia wykraczający poza tylko zarabianie pieniędzy. To latarnia morska, która utrzymuje biznes na właściwym kursie na niespokojnych wodach rynku.

Znaczenie misji przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa jest ważna ze względu na jej moc kształtowania organizacji i rozwijania istotnych cech przywódczych wśród jej członków. Jest spoiwem, które łączy pracowników, nadając im wspólny cel i kierunek. Sygnalizuje intencje partnerom, pomagając im zrozumieć, do czego dąży firma.

Elementy silnej misji przedsiębiorstwa

1) Czytelność

Czytelność w misji firmy polega na byciu bezpośrednim. To przedostanie się przez zbędny szum i powiedzenie tego, co ma się na myśli, w sposób zrozumiały dla każdego. Aby dostosować misję do poszczególnych lokalizacji, można wykorzystać geolokalizację IP. Kluczem jest unikanie specjalistycznego żargonu i przemawianie bezpośrednio do świadomości potencjalnych klientów.

2) Zwięzłość

Zwięzłość to nic innego jak oszczędność w słowach. Chodzi o to, aby powiedzieć wiele, mówiąc niewiele. Ma to być esencja podstawowego celu – wystarczająco krótka, aby ją zapamiętać, ale wystarczająco znacząca, aby inspirować.

3) Inspiracja

Inspiracja to iskra, która rozpala pasję. Misja przedsiębiorstwa powinna wzbudzać emocje, motywować do działania i budować lojalność. Powinna rezonować z partnerami i sprawić, że poczują się częścią czegoś większego.

4) Strategiczne dopasowanie

Strategiczne dostosowanie daje pewność, że misja firmy nie jest tylko wzniosłym ideałem. Powinna łączyć się z celami strategicznymi, kierować decyzjami biznesowymi i utrzymywać organizację na właściwym torze.

5) Motywacja

Misja powinna być ambitna i motywująca. Nie chodzi tylko o produkty i usługi; ludzi przyciągają organizacje, których obchodzi to, co dzieje się także poza przedsiębiorstwem. Może to być czynnik odmieniający generowanie leadów dla Twojej firmy! Bez jasnej misji nie będziesz w stanie przyciągnąć klientów i pozostałych interesariuszy.

6) Autentyczność

Autentyczność polega na byciu wiernym temu, kim jesteś jako firma. Twoja misja powinna odzwierciedlać unikalną tożsamość, wartości i kulturę. Powinna być autentycznym wyrazem tego, co reprezentujesz, a nie kopią misji innego przedsiębiorstwa.

5 kroków tworzenia misji przedsiębiorstwa

Krok 1: Identyfikacja podstawowych wartości

Zacznij od rozpoznania swoich podstawowych wartości. To zasady, którymi kieruje się Twoja firma, przekonania, które leżą u podstaw Twoich działań. Są one fundamentem, na którym zbudowana jest misja firmy.

Krok 2: Określenie celu działalności

Następnie zdefiniuj cel swojego biznesu. Nie chodzi o to, co robisz, ale dlaczego to robisz. Chodzi o wpływ, jaki chcesz mieć na świat, o różnicę, którą zamierzasz spowodować. Podczas określania celu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę nazwę firmy, ponieważ odgrywa ona znaczącą rolę w budowaniu wiarygodności i lojalności wśród klientów, pracowników i partnerów.

Krok 3: Dostosowanie do celów strategicznych

Kolejnym krokiem jest dostosowanie misji do celów strategicznych firmy. Misja powinna pełnić funkcję mapy drogowej, która prowadzi do celów strategicznych, ułatwiając orientację w terenie i koncentrację na działaniach.

Krok 5: Feedback i doskonalenie

Ostatnim krokiem jest pozyskiwanie informacji zwrotnych i dopracowywanie misji. To żywa forma, a nie niewzruszona skała. Powinna ewoluować wraz z firmą, odzwierciedlając zmiany w strategii, rynku lub wartościach.

Przykłady inspirujących misji przedsiębiorstwa

Przykład 1: Tesla

Misja firmy Tesla – “To accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible” (Przyspieszenie nadejścia zrównoważonego transportu poprzez jak najszybsze wprowadzenie na rynek atrakcyjnych samochodów elektrycznych) – jest wyrazem przejrzystości, zwięzłości i inspiracji.

Jasno komunikuje zaangażowanie Tesli w zrównoważony transport i strategię jego osiągnięcia.

Przykład 2: Starbucks

Misja Starbucks – “To inspire and nurture the human spirit—one person, one cup, and one neighborhood at a time” (Inspirować i pielęgnować ludzkiego ducha – jedną osobę, jeden kubek i jedną społeczność na raz) – to mistrzowskie podejście do autentyczności.

Źródło: StarbucksOdzwierciedla to zaangażowanie Starbucks na rzecz lokalności, więzi i jakości, a jednocześnie uwzględnia rozwój cyfrowy poprzez wprowadzenie aplikacji społecznościowych.

Aplikacje te są platformą, na której klienci mogą angażować się w życie lokalnych społeczności, wspierając poczucie jedności i przynależności dzięki wspólnym doświadczeniom i wydarzeniom. Wykorzystując technologię w celu zwiększenia zaangażowania swojej społeczności, Starbucks pozostaje oddany swojej misji inspirowania i wspierania w dobie nowoczesności.

Przykład 3: Google

Misja Google – “To organize the world’s information and make it universally accessible and useful” (Aby uporządkować informacje ze świata i uczynić je powszechnie dostępnymi i użytecznymi) – jest kolejnym przykładem silnej, wyrazistej misji. Jest zwięzła, klarowna i inspirująca, odzwierciedlając podstawowe założenia i cele strategiczne Google.

Przykład 4: IKEA

Misja biznesowa IKEA – “To offer a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them” (Oferowanie szerokiej gamy dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów wyposażenia domu w cenach na tyle niskich, by jak najwięcej osób mogło sobie na nie pozwolić) – odzwierciedla zaangażowanie marki w dostarczanie wartości, inkluzywność i tworzenie lepszych warunków codziennego życia.

Błędy, których należy unikać podczas formułowania misji firmy

Nieprecyzyjność

Nieprecyzyjność jest częstym błędem. Misja przedsiębiorstwa powinna być jasna i konkretna, a nie otwarta na interpretacje. Nie powinna pozostawiać wątpliwości co do podstawowego założenia i celów strategicznych firmy.

Nadmierne komplikowanie misji

Kolejną pułapką jest nadmierne komplikowanie misji. Powinna być prosta i zwięzła, a nie skomplikowana, złożona z wielu słów i żargonowych zwrotów. Musi być łatwa do zrozumienia i zapamiętania.

Nieprzystosowanie do rzeczywistości

Tworzenie misji, która nie jest zgodna z rzeczywistością firmy, jest poważnym błędem. Misja powinna odzwierciedlać biznes takim, jakim jest, a nie takim, jakim mógłby być. Powinna być oparta na faktach, a nie na marzeniach.

Nieuwzględnianie klienta

Zwłaszcza w późniejszych fazach działalności, gdy misja firmy ewoluuje, przedsiębiorstwa mają tendencję do zapominania o najważniejszej rzeczy, która napędza ich biznes: słuchaniu swoich klientów. Dostosowanie misji do problemów i pragnień konsumentów jest kluczowym, oczywistym, ale często pomijanym elementem misji biznesowej.

Misja przedsiębiorstwa jest ucieleśnieniem DNA organizacji: wyraża jej podstawowe przekonania, zasady, wartości i cele, do których dąży.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między misją a wizją przedsiębiorstwa?

Misja przedsiębiorstwa określa jego główny cel, podczas gdy wizja przedstawia obraz pożądanej przyszłości firmy.

Jak często firma powinna zmieniać swoją misję?

Nie ma stałej i szybkiej reguły, ale misja powinna rozwijać się wraz z przedsiębiorstwem. Powinna odzwierciedlać zmiany w strategii, wartościach firmy lub rynku.

Kto powinien być zaangażowany w tworzenie misji?

Każdy! Od dyrektora generalnego po nowo zatrudnionego pracownika – warto, aby każdy miał coś do powiedzenia. Misja jest zbiorowym wyrazem najważniejszego zadania firmy.

Jak długa powinna być misja przedsiębiorstwa?

Tak długa, jak to konieczne, ale nie dłuższa. Powinna być na tyle zwięzła, by ją zapamiętać, ale na tyle znacząca, by inspirować.

Czy misja może zmieniać się w czasie?

Zdecydowanie! Misja przedsiębiorstwa nie jest niezmienna. Powinna ona podlegać zmianom wraz z firmą, odzwierciedlając modyfikacje w jej strategii, rynku lub systemie wartości.

Podsumowanie

Przygotowanie dobrej misji przedsiębiorstwa to prawdziwa sztuka. Wymaga introspekcji, jasnego spojrzenia i dogłębnego zrozumienia firmy. Efekty są jednak warte wysiłku. Silna i wyrazista misja może ukierunkować biznes, zmotywować pracowników i przekazać cel interesariuszom. To dusza twojego przedsiębiorstwa, kompas, który utrzymuje cię na właściwej drodze. Poświęć więc trochę czasu na stworzenie misji, która naprawdę odzwierciedla Twój biznes. Twoja firma na to zasługuje.

author picture

Magdalena Dejnak

Content Writer

Magdalena Dejnak jest ekspertem ds. content marketingu z ponad 4-letnim doświadczeniem w marketingu cyfrowym. Jej specjalizacja obejmuje tworzenie landing page'y, social media, branding i optymalizację współczynników konwersji. Od 2020 roku wnosi znaczący wkład w rozwój platformy Landingi. Magdalena ukończyła studia podyplomowe z e-marketingu na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego. Obecnie jest pod opieką mentorską Błażeja Abla, CEO Landingi – wiodącej firmy zajmującej się technologią landing page.
Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły