Możliwości pracy grupowej w edytorze

Last updated: 28 grudnia, 2022 Written by: Magdalena Dejnak
Table of contents
Table of contents

Praca grupowa w edytorze Landingi (zarówno dla landing page’y, jak i pop-upów) jest możliwa, jednak aby przebiegała bez zakłóceń, wymaga organizacji i planowania.

Jak pracować grupowo?

Praca grupowa w edytorze Landingi ma charakter niesymultaniczny. To znaczy, że edytowanie landing page'a bądź pop-upu przebiega pojedynczo: każda kolejna osoba musi zakończyć pracę i opuścić edytor, aby do pracy mogła przystąpić następna osoba.

Przykładowo:

  1. Grafik przygotowuje układ landing page’a, zapisuje zmiany i zamyka edytor.
  2. Następnie do pracy przystępuje copywriter, wprowadzając treści.
  3. Gdy praca w edytorze została zakończona, a zmiany zapisane, kolejna osoba może np. ustawić dodatkowe kody JavaScript.

Ograniczenia pracy zespołowej

Edycja landing page'a lub pop-upu powinna odbywać się jednocześnie tylko przez jedną osobę, a edytor powinien być otwarty tylko w jednej zakładce przeglądarki.

Jeżeli więcej osób edytuje ten sam landing page/pop-up jednocześnie lub jest on otwarty w kilku zakładkach przeglądarki, projekt może zostać zapisany (przy wychodzeniu z edytora lub automatycznie) błędnie – nie jest pewne, która wersja projektu zostanie zachowana.

WSKAZÓWKA: Jeżeli Twój projekt został w ten sposób błędnie zapisany, a Twoje konto jest na planie wyższym niż Core, skorzystaj z Historii strony, by przywrócić poprzednią wersję.

Was this manual helpful?