Opcja wyboru kraju w polu formularza

Last updated: 22 marca, 2023 Written by: Autor Magdalena Dejnak
Table of contents
Table of contents

W formularzu w Landingi możesz dodać pole wyboru kraju. Po kliknięciu użytkownik zobaczy rozwijaną listę państw, z której będzie mógł wybrać jedną z opcji. 

Dodaj pole wyboru kraju

1. Przejdź do edytora swojego landing page'a lub pop-upu.

2. Kliknij formularz i otwórz jego ustawienia

3. W zakładce Pola formularza dodaj nowy element: Wybór kraju.

4. Dostosuj etykietę oraz tekst podpowiedzi. Następnie Zapisz i zamknij.

5. Opublikuj landing page'a/pop-up.

Sprawdź, czy nowe pole w formularzu z listą państw do wyboru działa prawidłowo.

Was this manual helpful?