Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Zleć projekt landing page’a lub import istniejącej strony z innej platformy do Landingi

Home Blog Czym jest i od czego zależy kultura organizacji?

Czym jest i od czego zależy kultura organizacji?

SPIS TREŚCI

Wyjaśniamy, czym jest i od czego zależy kultura organizacji. Dowiedz się, dlaczego ma znaczenie dla Twojej firmy!

Jeżeli prowadzisz własną firmę, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważna jest jej wewnętrzna organizacja. Integracja pracowników, którą umożliwiają cykliczne spotkania poza pracą, wspólne wyjazdy lub grywalizacja, określenie zasad dotyczących podwyżek wynagrodzeń lub jasne szczebelki awansu. To jednak nie koniec! Kluczowe znaczenie ma również właściwa kultura organizacji, którą rozumie zatrudniany personel oraz kadra kierownicza. Co to jest kultura organizacji w firmie? Jakie są jej podstawowe zadania? Od czego w praktyce zależy kierunek, w którym podąża kultura organizacji? Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na te pytania!

Co to jest kultura organizacji?

W najprostszym ujęciu kulturą organizacji są zasady dotyczące zachowania, wyznawanych wartości i planów na przyszłość, czyli fundamentalnych obszarów działania danej firmy. Podstawową kwestią jest klarowne artykułowanie tych zasad oraz egzekwowanie ich zastosowania w codziennej pracy.

Kultura organizacji to zasady zachowania oraz wyznawane wartości, które tworzą specyficzną atmosferę i są charakterystyczne dla danej firmy.

Definicja kultury organizacji jasno podkreśla, że firmowe wartości powinny być ważne dla wszystkich pracowników firmy, nie tylko wyłącznie dla jej kierownictwa lub wyłącznie dla jej pracowników. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma czytelne sformułowanie podstawowych reguł kultury organizacyjnej. 

Warto jeszcze wspomnieć, że kultura pracy i kultura organizacji to dwa zupełnie odmienne pojęcia. Pojęcie kultury pracy odnosi się do zbioru zasad, jakimi muszą się kierować pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Kulturą pracy będzie m.in. wymagany strój, system szkoleń, możliwość pracy hybrydowej bądź zdalnej lub wręcz przeciwnie – wymóg obecności w biurze czy sposób komunikowania się.

Kultura organizacji: przykłady

Przykłady zastosowania kultury organizacji można dzisiaj mnożyć. Coraz częściej firmy, niezależnie od tego, w jakiej branży działają, zdają sobie sprawę z tego, że zdefiniowanie podstawowych elementów kultury organizacji jest istotne dla osiągnięcia określonych celów strategicznych. Spróbujmy sobie wyjaśnić, czym jest kultura organizacji na konkretnym przykładzie: case study firmy odzieżowej.
Chcesz, żeby Twoja marka odzieżowa była postrzegana, jako marka ekologiczna. W związku z tym, zaczynasz zwracać uwagę nie tylko na jakość, ale również na pochodzenie materiałów, z których korzystasz. Do tego stale szukasz nowych rozwiązań i próbujesz zmniejszyć ślad, który na środowisku zostawia Twoja produkcja, na przykład, prowadząc program odzyskiwania części materiałów potrzebnych do nowych wyrobów ze starej odzieży. Kultura organizacji w pracy Twojej firmy może wyrażać się wówczas również przez rekrutowanie tych pracowników, którzy mają podobny pogląd na kwestie ochrony środowiska i kierują się tymi wartościami również w życiu prywatnym, co ma wpływ na ich wybory konsumenckie.

Kultura organizacji – funkcje

Kultura organizacji w Polsce i na świecie pozwala na ujednolicenie zachowania pracowników, umożliwiając tym samym sprawne osiąganie wyznaczonych celów. Wróćmy do naszego przykładu z marką odzieżową. Jeżeli już na etapie rekrutacji nowych osób wyłuskasz kandydatów, którzy podzielają Twoją troskę o środowisko, łatwiej będzie Ci prowadzić wspólne działania i grać do jednej bramki. Warto dodać, że kultura organizacyjna Twojej firmy może mieć znaczenie także dla potencjalnych pracowników, którzy chcą się ubiegać o dane stanowisko i wolą pracować w klimacie zbieżnym z ich indywidualnymi poglądami.

Dzięki jasnej kulturze organizacyjnej zatrudniany personel może się łatwiej utożsamiać z firmą i właściwie reagować w sytuacjach kryzysowych lub konfliktowych. Kultura organizacji jest istotna także z punktu widzenia klientów. Dlaczego? Jeżeli system wartości, które „wyznaje” Twoja firma jest spójny z systemem wartości konsumenta, możliwe, że będzie to jeden z powodów, dla których zdecyduje się na skorzystanie z Twojej oferty.

Od czego zależy kultura organizacji?

Kultura organizacji w dużej mierze jest uzależniona od tego, w jakim społeczeństwie dana firma działa i jakie wartości mają z jego punktu widzenia podstawowe znaczenie. Organizacja nie może działać w oderwaniu od warunków lokalnych. Poza tym, istotna jest także jej wielkość, struktura, rodowód, czyli środowisko, z jakiego organizacja wyrosła i sposób w jaki zmieniała się w czasie oraz profil zatrudnianych pracowników (wiek, płeć, wykształcenie). Dla kształtu i typów kultury organizacji istotną kwestię stanowi sektor rynku, w którym firma działa, a co za tym idzie, również charakter konkurencji.

Zobacz także: sprawdź, jak platforma Landingi ułatwi Ci tworzenie pop upów!

Silna i słaba kultura organizacji: co to znaczy?

Silna kultura organizacji oznacza, że w danej strukturze bardzo mocno widoczne jest działanie zgodne z wytyczoną ścieżką norm i wzorców zachowania. Dotyczy to zarówno komunikacji odpowiadającej ustalonym zasadom, jak i oraz procesów decyzyjnych. Jako silną kulturę organizacyjną definiuję się taką, która ma realny wpływ na postępowanie pracowników, mocno identyfikujących się z firmą. Słaba kultura organizacji w ograniczony sposób oddziałuje na zachowania personelu, co może oznaczać, że struktura danej firmy jest bardziej podatna na wpływy zewnętrzne i mniej spójna.

Jaka kultura organizacyjna będzie najlepsza? Trudno w tym przypadku wyrokować o cechach idealnej kultury organizacji, a powód jest bardzo prosty – szeroki wachlarz czynników, które na nią wpływają. W praktyce oznacza to, że kultura organizacyjna musi być dostosowana do indywidualnej sytuacji danej firmy, czyli warunków w jakich działa.

Na koniec jeszcze jedna rada: jeżeli chcesz zademonstrować potencjalnym pracownikom kulturę organizacji w Twojej firmie, możesz wykorzystać do tego landing page. Dlaczego? Landing page to strona poświęcona jednemu, konkretnemu celowi, dlatego łatwiej będzie Ci przedstawić na nim wszystkie niezbędne informacje w atrakcyjnej graficznie formie. W platformie Landingi masz do dyspozycji prosty w obsłudze kreator landing page’y. Ty wybierasz edytowalne szablony i dostosowujesz je do własnych potrzeb.

Kasia Hajok

Content Specialist @Landingi

Przekształca złożone pomysły w proste słowa, powoli popijając kawę. Pasjonat pisania, twórca i miłośnik książek.
Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły