Przekierowanie na adres URL sekcji

Last updated: 2 lipca, 2020 Written by: Avatar Justyna
share
Table of contents
share
Table of contents

Aby wykonać przekierowanie na wybrany adres sekcji, wykorzystaj jej ID do stworzenia URL. Dzięki temu możesz przekierować użytkownika na dowolną sekcję landing page’a.

1. Wejdź do edytora landing page’a i zaznacz sekcję, do której chcesz stworzyć adres URL służący do przekierowania.

Redirection to URL section address

2. Następnie, w prawym panelu opcji kliknij w przycisk „Advanced” i skopiuj ID wybranej sekcji.

Redirection to URL section address

3. W zalezności od adresu URL swojego landing page umieść ID wybranej sekcji po znaku „#”. W przypadku gdy landing page posiada adres:

http://0nbeiz0b.dotests.com/

… URL danej sekcji będzie wyglądałnastępująco:

http://0nbeiz0b.dotests.com/#F3MuTggLxUTsTya6o4VMBIrnXyZwf0Ai

Możesz teraz wykorzystać stworzony URL w dowolny sposób do przekierowania na sekcję.

share

Was this manual helpful?