Marketing mix w usługach: co to jest, podstawowe elementy i przykłady zastosowania. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat!

Zaktualizowano: 18 października, 2021 10min. czytania Autor: Kasia Hajok
co to jest marketing mix
Spis treści
Spis treści

Podpowiadamy, co to jest marketing mix stosowany w usługach, jakie są jego najważniejsze elementy i przykłady zastosowania. Dowiedz się, jak wykorzystać to podejście we własnej firmie!

Załóżmy, że jesteś właścicielem firmy budowlanej i chcesz zareklamować swoje usługi. Co robisz? To proste: musisz zadbać o odpowiedni marketing, wycelowany w potrzeby Twojej grupy docelowej. Z tego artykułu dowiesz się, co kryje się pod pojęciem marketingu mix i jakie koncepcje mają kluczowe znaczenie w przypadku tej strategii promocyjnej.

Co to jest marketing mix?

Marketing mix po polsku można przetłumaczyć po prostu jako mix marketingowy, czyli zestaw różnych rozwiązań, wpływających w pożądany sposób na konsumentów.

Definicja marketingu mix dla usług bardzo duży nacisk kładzie na jego oddziaływanie w kontekście potencjalnych klientów. Ten rodzaj strategii marketingowej można porównać do worka, w którym znajdują się konkretne komponenty wykorzystywane przez dane przedsiębiorstwo do wzbudzania zainteresowania konsumentów konkretnymi usługami lub produktami.

Warto pamiętać, że marketing-mix nie jest jednolitym pojęciem. Na przestrzeni lat, teoria marketingu mix ulegała przemianom, dostosowując się do bieżących trendów rynkowych, dlatego w jego ramach wyróżnia się kilka koncepcji, z których najpopularniejszymi są: 4P, 7P oraz 4C – omówimy je w dalszej części tego artykułu.

Marketing mix w promocji: dlaczego warto wdrożyć jego założenia?

Czym jest marketing mix w usługach i jakie są jego najważniejsze zalety? Z jakich powodów działanie za pośrednictwem rozwiązań marketingu mix może dać zadowalające rezultaty?

Usystematyzowanie strategii marketingowej pozwala na łatwiejsze kontrolowanie uzyskiwanych efektów, a łączenie w prowadzonych działaniach kilku istotnych z punktu widzenia nowoczesnego marketingu elementów umożliwia wielopłaszczyznowe oddziaływanie na rynek i konsumentów. Marketing mix to wielostronne, kompleksowe spojrzenie na proces sprzedażowy i promocyjny, upraszczające planowanie budżetu i ograniczanie niepotrzebnych wydatków.

Korzystając z marketingu mix można zidentyfikować potrzeby klientów, ulepszając w ten sposób ostatecznie wypuszczany na rynek towar. Co więcej, ujednolicone zasady działania wprowadzają porządek w wewnętrznej strukturze firmy.

Zobacz także: co to jest makieta UX i dlaczego warto ją stworzyć?

Na czym polega koncepcja 4P w marketingu mix?

Dochodzimy do sedna naszych rozważań, ponieważ jedną z podstawowych koncepcji stosowanych w marketingu mix jest 4P:

 • produkt (product),
 • cena (price),
 • promocja (promotion),
 • miejsce (place).

PRODUKT. Produkt w ramach marketingu mix to określony wyrób lub usługa oferowane klientom. Warto zaznaczyć, że marketing mix nie sprowadza produktu wyłącznie do określonej materialnej rzeczy. Z punktu widzenia tego podejścia promocyjnego ważna jest cała otoczka wpływająca na odczucia konsumenta, na przykład, sposób opakowania. Załóżmy, że kupiłaś(eś) nowy sweter. Twoje doświadczenie zakupowe będzie zupełnie inne, jeśli zamiast pomiętego ubrania byle jak włożonego do torebki otworzysz estetyczny, pięknie pachnący kartonik z ładnie złożonym swetrem, do którego dołączona zostanie karta z podziękowaniami ze strony marki.

CENA. Cena w kontekście marketingu mix nie jest jedynie wartością powstałą z połączenia kosztów wyprodukowania towaru lub usługi, wydatków na promocję, marży firmy itp. Sposób podejścia do kształtowania ceny może się różnić w zależności od tego, na jakich rezultatach zależy przedsiębiorstwu oraz od strategii cenowej konkurencji.

PROMOCJA. Promocja w marketingu mix to działania skierowane w stosunku do konsumentów. W praktyce, do tego worka można wrzucić różne rodzaje aktywności, które łączy jedno – skupianie się na pozyskaniu możliwie jak największej grupy klientów.

MIEJSCE. Miejsce w ramach marketingu mix odnosi się do sposobów rozprowadzania produktów lub usług. W tym kontekście podstawowe znaczenie ma technika dostarczania towaru do potencjalnego klienta, czyli, na przykład, umiejscowienie i wygląd punktów sprzedaży. Dystrybucja w marketingu mix powinna pozwalać na wygodny dostęp do oferty firmy.

Marketing mix na przykładzie firmy odzieżowej będzie więc obejmował, między innymi, sposób opakowania, wygląd, materiał z jakiego wykonano określony element garderoby, cenę odpowiadającą na potrzeby klientów oraz dostosowaną do celów, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć chociażby pod względem sposobu postrzegania marki, skuteczną promocję realizowaną za pośrednictwem kanałów dostosowanych do grupy odbiorców produktu oraz sposób sprzedaży, nie ograniczający się wyłącznie do wyboru punktów dystrybucji.

Dzięki marketingowi mix firma powinna być w stanie wyprodukować produkt odpowiadający potrzebom konsumenta, sprzedawany w odpowiedniej cenie oraz dystrybuowany i promowany w sposób najlepszy dla grupy docelowej.

Marketing mix: czym jest koncepcja 7P?

Koncepcja 7P to, jak sama nazwa wskazuje, rozszerzony schemat programu 4P stosowanego w ramach marketingu mix. W praktyce oznacza to, że do poprzednich 4P (price, product, promotion, place) dodano kolejne 3:

 • ludzie (people),
 • proces (process),
 • dowody materialne (physical evidence).

LUDZIE. W koncepcji 7P marketingu mix, kluczową kwestią są nie tylko potencjalni klienci, ale również osoby zatrudnione wewnątrz przedsiębiorstwa. 7P rozumie znaczenie kapitału ludzkiego dla sukcesu firmy, zarówno w kontekście wizerunkowym, jak również przez wzgląd na kwalifikacje pracowników. Załóżmy, że chcesz kupić buty do biegania i że w tym celu odwiedzasz sklep oferujący podobny asortyment. Jeśli pracownik, którego poprosisz o pomoc, nieodpowiednio Cię potraktuje i dodatkowo nie będzie umiał powiedzieć Ci niczego ciekawego na temat dostępnych produktów, prawdopodobnie zrezygnujesz z zakupów i skorzystasz z oferty konkurencji.

PROCES. Proces jest w marketingu mix utożsamiany z sekwencją działań, od momentu, w którym oferowana usługa lub produkt zwróci uwagę potencjalnego klienta. W koncepcji 7P doświadczenie konsumenta jest jednym z priorytetowych elementów marketingu mix. Dlaczego? To, jak klient będzie wspominał „współpracę” z daną firmą może przełożyć się na jego opinię (a więc pośrednio również na obraz przedsiębiorstwa, na przykład, w sieci) oraz chęć konsumenta do ponownego skorzystania z oferowanych usług lub produktów.

DOWODY MATERIALNE. Dowody materialne to przedmiotowa strona oferty danej firmy, możliwa do zauważenia „gołym okiem”. W praktyce pod tym pojęciem kryją się więc takie elementy, jak: opakowanie, wygląd sklepu itp.

Zobacz także: co to jest newsletter i dlaczego warto korzystać z tego narzędzia?

Podstawowe elementy marketingu mix w koncepcji 4C

Model 4C to kolejna koncepcja funkcjonująca w ramach marketingu mix, w której najważniejszym elementem procesu marketingowego jest przede wszystkim potencjalny klient. 4C oznacza:

 • konsumenta (consumer),
 • wygodę (convenience),
 • koszt (cost),
 • komunikację (communication.

KONSUMENT. Zgodnie z koncepcją 4C, wymagania ze strony potencjalnego klienta to podstawa. Kluczowe znaczenie ma więc odpowiednie zrozumienie grupy docelowej.

WYGODA. Klient nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z zakupem określonego produktu lub ze skorzystaniem z oferowanej usługi. Priorytetem jest w tym przypadku jego komfort.

KOSZT. W modelu 4C koszt nie jest tożsamy z ceną produktu lub usługi. Oznacza on wszystkie wydatki, jakie są ponoszone przez klienta w związku ze skorzystaniem z Twojej oferty.

KOMUNIKACJA. Komunikacja w ramach koncepcji 4C to zespół działań skupiających się na efektywnym kontakcie z klientami. Celem jest nie tylko jednostronne przekazywanie grupie potencjalnych odbiorców podstawowych informacji na temat produktu lub usługi, ale wypracowanie angażującej interakcji.

Jeżeli planujesz zestaw narzędzi marketingu mix w swojej firmie, nie zapominaj o landing page’ach. Strony lądowania (landing page’e) świetnie nadają się do zbierania leadów i promowania Twoich usług lub produktów. Dlaczego? Są poświęcone jednemu konkretnemu celowi, dzięki czemu łatwiej skupiają uwagę odbiorcy, nie rozpraszając jej dodatkowymi informacjami.

Wykorzystaj landing page’e i promuj działania Twojej firmy!

Zobacz, ile możesz zyskać
Sprawdź platformę Landingi i zacznij generować leady

14-dniowy okres próbny. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.