Widget przycisk

Zaktualizowano: 20 października, 2021 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

W platformie Landingi możesz dodać do swojego landing page’a przycisk, którego kliknięcie spowoduje wybraną akcję.

Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodać przycisk do swojego landing page’a, edytować go oraz ustawić akcję po jego kliknięciu.

Zobacz wideo tutorial (EN):

Dodawanie przycisku

Po lewej stronie edytora odszukaj widget Przycisk, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny Twojego landing page’a.

Edycja przycisku

Kliknij w przycisk, aby rozpocząć edycję. Wyświetli się jego menu podręczne (1) oraz uaktywni panel boczny po prawej stronie edytora (2).

Menu podręczne

Klikając w punkty na obramowaniu, możesz zmieniać dowolnie rozmiar przycisku (1). Pozostałe ikony menu podręcznego umożliwią zmianę położenia przycisku (2), wejście w jego ustawienia (3), zduplikowanie go (4), przesunięcie na wierzch/pod spód (5) oraz usunięcie przycisku (6).

Panel boczny (toolbar)

W panelu bocznym możesz przejść do ustawień lub wybrać styl przycisku, dostosować jego widoczność (przycisk jest domyślnie widoczny zarówno na widoku desktopowym, jak i mobilnym), zmienić jego rozmiar, edytować tekst wyświetlany na przycisku.

Poniżej znajdują się zakładki z dodatkowymi opcjami. Każdą z nich – z wyjątkiem zakładki Tekst oraz Inne – możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą suwaka, który znajduje się w prawym rogu każdej zakładki.

 • Tekst – zmień czcionkę oraz jej rozmiar i kolor, dostosuj wysokość linii tekstu, wybierz style oraz justowanie. Możesz także dodać nową czcionkę: od Google lub własną.
 • Tło – wybierz styl tła: pełny kolor, gradient lub obraz.
 • Obramowanie – dostosuj parametry obramowania: grubość, styl linii i kolor.
 • Zaokrąglone rogi – ustaw wartość zaokrąglenia rogów (wartość może być taka sama dla wszystkich rogów lub inna dla każdego).
 • Cień tekstu – zarządzaj ustawieniami cienia tekstu.
 • Cień – ustaw wartości dla cienia przycisku.
 • Inne – dostosuj pozycję przycisku, skopiuj jego ID i nadaj klasę.

Ustawienia przycisku

Do ustawień przycisku przejdziesz z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).

Znajdują się tu dwie zakładki:

 • Rodzaj
 • Ustawienia

Rodzaj

 • Przekierowanie – wpisz adres URL, na który użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu w przycisk. Pamiętaj, że URL przekierowania powinien zaczynać się prefiksem https://. UWAGA: Nie możesz jednocześnie utworzyć linku „callto” albo „mailto” i zaznaczyć opcji Śledź kliknięcie jako konwersję – link nie będzie działał poprawnie. Więcej o opcji click to call (numerze telefonu jako link) przeczytasz tutaj. Jak utworzyć link do wysłania wiadomości mailowej przeczytaj tutaj.
 • Przekieruj na landing page – wybierz docelowy landing page, na który użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu w przycisk.
 • Pobranie pliku – wpisz adres URL pliku do pobrania lub wgraj plik bezpośrednio z komputera, aby udostępnić użytkownikowi wybrany plik.
 • Link do sekcji – wybierz sekcję, na którą użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu w przycisk.
 • Pokaż lightbox – wybierz lightbox, który ma zostać wyświetlony po kliknięciu w przycisk.

Pamiętaj, aby na koniec zapisać i zamknąć.

Ustawienia

Możesz zmienić tekst wyświetlany na przycisku oraz dodać kod JavaScript, który uaktywni zdarzenie onClick po kliknięciu w przycisk.

Pamiętaj, aby na koniec zapisać i zamknąć.

Dwie linie tekstu na przycisku

Aby dodać kolejną linię tekstu, przedziel jedną od drugiej znacznikiem <br> w polu Treść. Możesz to zrobić zarówno w panelu bocznym przycisku lub w jego Ustawieniach.

PAMIĘTAJ: W edytorze ostateczny efekt nie będzie widoczny – dwie linie pojawią się na przycisku po opublikowaniu landing page’a.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne wezwanie do działania (CTA) dla swoich przycisków, przeczytaj nasz artykuł Przycisk call to action – wezwanie do działania, czyli jak tworzyć skuteczne CTA.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?