Widget przycisk

Zaktualizowano: 17 maja, 2021 Autor: Avatar Justyna
share
Spis treści
share
Spis treści

 

W platformie Landingi możesz dodać przycisk do swojego landing page’a, którego kliknięcie spowoduje wybraną akcję.

Możesz wybrać jedną z poniższych akcji:

  • przekierowanie na dowolny adres URL;
  • przekierowanie do innego landing page’a;
  • przewinięcie do wybranej sekcji landing page’a;
  • pojawienie się lightboksa;
  • pobranie pliku.

Z tej instrukcji dowiesz się, jak dodać przycisk do swojego landing page’a, edytować go oraz ustawić akcję po jego kliknięciu.

Zobacz wideo tutorial (EN):

Dodawanie przycisku

Po lewej stronie edytora odszukaj widget Przycisk, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny Twojego landing page’a.

Edycja przycisku

Kliknij w przycisk, aby rozpocząć edycję. Wyświetli się jego menu podręczne (1) oraz uaktywni panel boczny po prawej stronie edytora (2).

Klikając w punkty na obramowaniu, możesz zmieniać dowolnie rozmiar przycisku. Pozostałe ikony menu poręcznego umożliwią Ci zmianę jego położenia, wejście w ustawienia przycisku, skopiowanie go, przesunięcie na wierzch/pod spód oraz usunięcie przycisku. W panelu bocznym po prawej stronie znajdziesz dodatkowe możliwości edycji przycisku.

Panel boczny z opcjami przycisku

W opcjach przycisku możesz zmienić jego rozmiar i położenie (1), przejść do ustawień lub wybrać styl przycisku (2), edytować tekst wyświetlany na przycisku (3), skopiować ID przycisku (może Ci się przydać do niektórych, dodatkowych skryptów), dodać klasę (4) oraz  wybrać, czy ukryć przycisk na którymś z widoków (5). Przycisk jest domyślnie widoczny zarówno na widoku desktopowym, jak i mobilnym.

W kolejnej części panelu znajdują się zakładki z dodatkowymi opcjami. Każdą z nich – z wyjątkiem zakładki Tekst – możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą suwaka, który znajduje się w prawym górnym rogu każdej zakładki.

A. Zakładka Tekst

Tutaj zmień czcionkę oraz jej rozmiar i kolor, dostosuj wysokość linii tekstu, wybierz style oraz justowanie.

B. Zakładka Tło

Wybierz styl tła — pełny kolor, gradient lub obraz.

C. Zakładka Obramowanie

Dostosuj parametry obramowania — grubość, styl linii i kolor.

D. Zakładka Zaokrąglone rogi

Ustaw wartość zaokrąglenia rogów. Wartość może być taka sama dla wszystkich rogów lub inna dla każdego wybranego.

E. Zakładka Cień tekstu

Tutaj steruj ustawieniami cienia tekstu.

E. Zakładka Cień

Ustaw wartości dla cienia przycisku

Ustawienia akcji przycisku

Do ustawień opcji akcji przycisku można wejść z dwóch poziomu.
Kliknij w przycisk i wejdź w ustawienia z panelu bocznego lub z menu podręcznego, które wyświetla się bezpośrednio nad przyciskiem. Za każdym razem wejdziesz w te same ustawienia.

1. Zakładka Rodzaj

W tej zakładce możesz wybrać rodzaj akcji, która uaktywni się po kliknięciu w przycisk. Pamiętaj, po każdej zmianie zapisz ustawienia.

A. Przekierowanie

W pole Adres docelowy (1) wpisz adres URL, na który użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu w przycisk. Pamiętaj, że URL przekierowania powinien zaczynać się prefiksem https://.

Możesz zaznaczyć także dodatkowe opcje (2):

  • Śledź kliknięcie jako konwersję – kliknięcia będą widoczne w panelu statystyk i liczone jako konwersja na danym landing page’u.
  • Otwórz w nowej zakładce – strona przekierowania otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.

Po kliknięciu w Dodatkowe opcje (3) możesz dodać parametry UTM do linku. Więcej o parametrach UTM przeczytasz tutaj.

UWAGA: Nie możesz jednocześnie utworzyć linku „callto” albo „mailto” i zaznaczyć opcji Śledź kliknięcie jako konwersję – link nie będzie działał poprawnie. Więcej o opcji click to call (numerze telefonu jako link) przeczytasz tutaj. Jak utworzyć link do wysłania wiadomości mailowej przeczytaj tutaj.

B. Przekieruj na landing page’a

Wybierz docelowy landing page z rozwijanego menu (1). Możesz też zaznaczyć Śledź kliknięcie jako konwersję (2)*, Przenieś dane leada (3)* i Otwórz w nowej zakładce (4).

*(2) oraz (3) dostępne tylko od planu Automate.

 C. Pobranie pliku

Aby udostępnić użytkownikowi plik, wpisz adres URL pliku do pobrania (1) lub wgraj plik bezpośrednio z komputera (2) (maksymalnie 16 Mb).

D. Link do sekcji

Ta opcja wymaga stworzenia landing page’a z co najmniej dwoma sekcjami. Kliknij w pole Wybierz sekcję i zaznacz sekcję. Po kliknięciu Twój landing page zostanie płynnie przewinięty do wskazanej sekcji.

E. Pokaż lightbox

Po kliknięciu w przycisk wyświetla się lightbox – możesz wybrać stworzony już wcześniej lightbox z rozwijanej listy albo utworzyć nowy, klikając w przycisk +.

2. Zakładka Ustawienia

Możesz zmienić tekst wyświetlany na przycisku oraz dodać kod Javascript, który uaktywni zdarzenie onClick po kliknięciu w przycisk.

Jak na przycisku utworzyć dwie linie tekstu?

Aby dodać kolejną linię tekstu, przedziel jedną od drugiej znacznikiem <br> w polu Treść. Możesz to zrobić zarówno w panelu bocznym ustawień przycisku, jak i klikając Ustawienia w menu podręcznym przycisku.

Pamiętaj! W edytorze ostateczny efekt nie będzie widoczny – dwie linie pojawią się na przycisku po opublikowaniu landing page’a.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?